Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Halbrend skule, ballspel

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer. 

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein som stod deg nær. Gruppa vil vere ein stad der du kan dele dine tankar og erfaringar med andre som opplever liknande situasjon.

 Vi har nokre få ledige plassar våren 2020 på Dans Uten Grenser i Førde. 

Helsestasjonen arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre med nyttig innhald ein gong i månaden. 

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Det vil vere ein del tenester som blir berørt i samband med overgang til ny kommune. Sjekk om dette har konsekvensar for deg.

Frå i dag 16. desember 2019 vil nettsida for Sunnfjord kommune vere i drift.