Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Ingen skal ikkje betale for barnehage og SFO under koronaperioden. Det betyr at dei som har brukt barnehageplass eller SFO i perioden heller ikkje skal betale. 

Det er oppretta ei informasjonsside for Tannlegevakt Sogn og FjordaneTannlegevakt Norge. Her finn ein oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Sunnfjord kommune.

 

 

Halbrend skule, ballspel

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer. 

Helsestasjonen arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre med nyttig innhald ein gong i månaden.