Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Ingen skal ikkje betale for barnehage og SFO under koronaperioden. Det betyr at dei som har brukt barnehageplass eller SFO i perioden heller ikkje skal betale. 

No er det viktig at vi alle følger opp restriksjonane for å hindre smittespreiing. 

Siste melding i kveld er at ein ny person har testa positivt på koronavirus. Totalt er det no sju personar som har testa positivt på koronavirus i kommunen. Det står bra til med alle. 

Vi har fått melding om at det er ein person til som har testa positivt på koronavirus. Det står bra til med personen. 

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet er rådgivande for administrasjonen og styret i Helse Førde, og utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet. Det er Koordineringsrådet som oppnemner medlemane i Brukarutvalet, og innstiller til verva som leiar og nestleiar. Nytt frå 2019 er at interkommunal samhandlingskoordinator er komen inn som kommunane sitt medlem og representerer 23 av 25 kommunar.

Årsmelding 2019 for felles brukarutval (PDF, 290 kB)

Det er oppretta ei informasjonsside for Tannlegevakt Sogn og FjordaneTannlegevakt Norge. Her finn ein oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Sunnfjord kommune.

 

 

Halbrend skule, ballspel

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer. 

Dans Uten Grenser held til på Skrivarløa, og tilbyr danseundervisning til jenter og gutar frå 1. klasse i grunnskulen og til og med 3. klasse i vidaregåande skule.