Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

  Sparebankstifelsen DNB løyver ti millionar kroner til å ruste opp Astruptunet. 

Vi har hatt behov for å innføre nye rutinar for å hindre smittespreiing av koronavirus. Dette gjeld spesielt varelevering.  

 

Sunnfjord kommune bur seg på ein situasjon der mange vil bli sjuke av koronaviruset.

Korleis skal du som kunde oppføre deg i butikken og korleis kan butikkane hindre smittespreiing av koronavirus?

Det er fleire gode løysingar som kan erstatte den fysiske kontakten under koronasituasjonen.

Vi førebur oss på ein situasjon der mange vil bli sjuke av koronaviruset. Her finn du informasjon som gjeld heimetenesta. 

Det er oppretta ei informasjonsside for Tannlegevakt Sogn og FjordaneTannlegevakt Norge. Her finn ein oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Sunnfjord kommune.

 

 

Halbrend skule, ballspel

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer.