Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Sparebankstifelsen DNB løyver ti millionar kroner til å ruste opp Astruptunet. 

Det er fleire gode løysingar som kan erstatte den fysiske kontakten under koronasituasjonen.

Halbrend skule, ballspel

Sunnfjord kommune har fått sin første folkehelseprofil og den syner at vi har mykje å vere stolte av i Sunnfjord kommune. 

 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer.