Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Feltet vi skal sjå på har furu på 2-4 meters høgde som står for tett. Møt opp til triveleg skogsprat med skogskaffi ute, og noko å bite i.

   

Onsdag 21. og torsdag 22. april er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Som beredskapsheim tar du imot barn og ungdom som ikkje kan bu heime i ein periode. Oppdraget er på fulltid med godtgjering tilsvarande full årsløn. På kvelden 29. april kan du delta på digitalt infomøte frå eigen sofakrok. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova sin § 12-12 vedteke detaljregulering for Sunnfjord hotell i sak 025/21 den 25.03.2021. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Førde vidaregåande skule i sak 024/21 den 25.03.2021.
Planområdet på ca. 48 dekar ligg nord for Førde sentrum ved rv. 5, og gjeld gbnr. 21/581, deler av gbnr 21/25, 44 og 582.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 25. mars å innføre lokal forskrift om spreiing av gjødselvarer. Reglane for spreiing etter 1. september er endra og delvis innskjerpa.

Entreprenørservice skal på vegne av kommunen gjennomføre fleire mindre tiltak i Liavegen i Førde, for å betre trafikktryggleik i området frå E39 ved Holten til Halbrend barnehage. 

Sunnfjord kommune har 29.mars fått melding om ei positiv prøve på Covid 19. Den smitta var alt i karantene som nærkontakt til tidlegare påvist smitta. Ytterlegare 12 nærkontakter er sett i karantene.  Situasjonen er framleis oversiktleg, men ein kan forvente at fleire av nærkontaktane vil kunne teste positivt utover veka.