Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

 • 16.05.2024

  Restriksjonar på hagevatning i Førde og Naustdal frå 16. mai

  På grunn av stort vassforbruk, vert det innført restriksjonar på hagevatning i Førde og Naustdal! Restriksjonane gjeld førebels forsyningsområdet til Førde vassverk og Naustdal vassverk, og gjeld frå og med 16. mai klokka17.00, og så lenge det ikkje kjem regn.
 • 16.05.2024

  Stenging av Hjelmeland bru frå veke 21

  Hjelmeland bru vert stengt ein periode frå veke 21, på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det blir omkøyring via Bygstadvegen ved fv 57 og Sygnevegen 610->E39. Tidsperiode for stenging er 21.05.24 til brudekket er skifta ut, som er estimert til 45–60 dagar.
 • 15.05.2024

  Møte i formannskapet 16. mai

  Torsdag 16. mai er det møte i formannskapet.
 • 10.05.2024

  Nytt frå kommunedirektøren 10. mai 2024

  Overskrifter denne veka: Førdepakken og parkering. Strategisk næringsplan for Sunnfjord. Arbeid med ny sentrumsplan har starta opp. Hestad landskapsvernområde.