Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

 • 25.09.2020

  Varsel om buss-streik

  Det er varsla streik som omfattar alle bussjåførar i Vestland fylke frå måndag 28.9. Streiken vil påverke all busstrafikk inkludert skuleskyss i Sunnfjord kommune. Det inneber at elevar ikkje kan rekne med å reise med buss til/frå skulen ved ein eventuell streik. Skulane går som vanleg. Elevar med skuleskyss må prøve å kome seg til/frå skulen på ein anna måte t.d. med foreldreskyss. Elevar som ikkje har altfor lang skuleveg kan eventuelt gå, eller sykle. Om heile ruta går med drosje, vil den bli utført som vanleg.
 • 23.09.2020

  Møte i kommunestyret 24. september

  Torsdag 24. september er det møte i Sunnfjord kommunestyre.
 • 23.09.2020

  Kling - lunsjmusikk. Ein musikalsk lunsjpause med lefse og kaffi! 

  Distriktsmusikarane byr på eit unikt pusterom i travle haustkvardagar! Fire fredagar kl. 12—12.30 inviterer dei til lunsjkonsertar av ypparste kvalitet i Nordsalen i nye Sunnfjord kulturskule. Det har lenge vore ønska ein eigen konsertserie med våre dyktige distriktsmusikarar, og her får vi moglegheit til å syne fram eit fantastisk bygg i tillegg, med akustikk laga nettopp for formidling og deling av musikkopplevingar. Du får musikk, du får lefse og du får kaffi i ein og samme billett. Ta med eigen kopp og nyt lunsjpausen din hjå oss!
 • 22.09.2020

  #sjekkdeg. Drop in-kveld ved alle fire legekontora i Sunnfjord kommune.

  Torsdag 15. oktober kan kvinner mellom 25-69 år komme til legesenteret for å få tatt celleprøve. Kvelden er retta mot kvinner som ikkje har tatt prøve trass innkalling, og har fastlege i sunnfjord kommune (evt. studentar med lang reiseveg til eigen fastlege) Fastlegane stiller denne ettermiddagen frå kl. 16.00 til ca. 18.30