Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

 • 26.01.2021

  Smitteutbrot Sunnfjord kommune 26 januar

  Siste veka er 27 påvist smitta i kommunen, av desse 13 det siste døgnet. Det er forventa fleire påviste smitter dei komande dagar.
 • 26.01.2021

  Politiske møte 27. og 28. januar

  Onsdag 27. og torsdag 28. oktober er det møte i formannskap, utval for oppvekst og kommunestyret.
 • 26.01.2021

  Informasjon til brukarar pårørande om besøk i omsorgssentera og omsorgsbustadar

  Smittesituasjonen i Noreg kan utvikle seg raskt og kva område som har auka smitte med covid-19 vil endre seg. Det er auka smitte i enkelte område i Noreg, spesielt i Oslo-regionen, og det er kome nye tilrådingar frå Regjeringa. Det er og auka smitte i Sunnfjord kommune og vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i omsorgssentera og i omsorgsbustadane vert utsette for smitte. Sunnfjord kommune føl gjeldande nasjonale råd og endrar besøksrestriksjonane i tråd med desse.Rutina gjeld inntil det kjem nye nasjonale råd.
 • 25.01.2021

  Koronasituasjonen i Sunnfjord kommune 25.januar

  Den siste veka har vi fått 14 påviste tilfeller av korona i Sunnfjord, lokalisert primært til Førde. 12 av desse tilfella tilhøyrer kjent utbrot, og her har ein per no god oversikt på situasjonen. 2 av tilfella har ikkje kjend smittekjelde.