Kontakt oss – Sunnfjord kommune

Sentralbord Sunnfjord kommune (+47) 57 72 20 00måndag til fredag kl 09.00 - 15.00

Førde tenestetorg 

  • Vintertid 15.oktober til 14.april 08.00–15.45
  • Sommartid 15.april til 14.oktober 08.00–15.15

Skei tenestetorg

  • Ope måndag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sande tenestetorg stengt frå 1. oktober 2023 

Naustdal tenestetorg stengt frå 1. juli 2024

Finn tilsette 

Søk på namn eller eining

Korleis sende post til kommunen

Send post elektronisk heilt trygt

Du kan no sende elektronisk post til kommunen på ein sikker måte. Ved å bruke eDialog kan du trygt sende oss alle typar brev - også om brevet inneheld sensitive og teiepliktige opplysingar.

Korleis bruke eDialog

Gå til eDialog

Når kan du bruke vanleg e-post

Du kan bruke e-post for vanlege spørsmål til kommunen, så lenge du ikkje skriv teiepliktige eller sensitive opplysingar.

E-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Postadresse: 
Sunnfjord kommune
Postboks 338
6802 Førde

Besøk tenestetorga

  • Førde : Sunnfjord rådhus, Hafstadvegen 42
  • Skei : Ospene 1

Vakttelefonar utanom opningstida

Legevakt, vatn- og avløpsvakt, barnevernsvakt, vakttelefonar til heimetenesta, vakttelefon om skadd vilt.

Finn vakttelefonar 

Fakturainformasjon

Vi sender automatisk fakturaer på EHF-elektronisk handelsfaktura til dei av våre kundar som har organisasjonsnummer registrert i Elma registeret. Kan du motta EHF og ikkje får det frå oss, kontakt oss på postmottak@sunnfjord.kommune.no og informer om rett organisasjonsnummer.

  • Kontonummer til Sunnfjord kommune: 3207 41 98227
  • EHF adresse: 921 244 207

Mediakontakt

Spørsmål som gjeld overordna mål, politikk og budsjettsaker skal handterast av administrativ leiing, kommunedirektør og kommunalsjefar. Einingsleiarar kan uttale seg på sine fagområde. Fagpersonar og sakshandsamarar kan uttale seg om faglege spørsmål på eige fagfelt.

Kommunenummer og organisasjonsnummer

  • Kommunenummer: 4647
  • Organisasjonsnummer: 921 244 207

Sunnfjord kommune i sosiale media

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no

Adresse

Besøksadresse:
Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde

Postadresse:
Postboks 338
6802 Førde