Vakttelefonar

​Døgnopne vakttelefonar

Vakttelefonar
Teneste Telefonnummer
Ved brann og ulykker 110
Legevakt 116 117
Barnevernsvakt utanom arbeidstid 47 45 72 72
Overgrepsmottak 57 72 37 48
Krisesenter 57 74 36 00
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000
Vakttelefon veg, vatn og avlaup 57 72 20 01
Vakttelefon om skadd vilt 91 62 59 58
Brannvakt Sunnfjord kommune 90 20 18 61
Førde heimeteneste Eining 1 57 72 60 30
Førde heimeteneste Eining 2 57 72 60 40
Naustdal heimeteneste 95 73 47 51
Sande heimeteneste 97 05 41 05
Vassenden heimeteneste 99 20 26 94
Skei heimeteneste 99 20 26 90
Førde bu- og miljøteneste eining 3 94 17 91 42
Skei bu- og miljøteneste 90 81 13 46

​Psykososialt kriseteam Sunnfjord kommune

Kommunen har eit kriseteam som trer i funksjon ved ulukker, kriser og katastrofer. 

Er du uroa for eit barn/ungdom

Telefonliste Sunnfjord kommune