Sunnfjord kommune

Vakttelefonar

Vakttelefonar

​Døgnopne vakttelefonar

Vakttelefonar
Teneste Telefonnummer
Ved brann og ulykker 110
Legevakt 116 117
Barnevernsvakt utanom arbeidstid 474 57 272
Valdtekt/overgrep 57 72 37 48
Krisesenter 57 74 36 00
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000
Vakttelefon veg, vatn og avlaup 57 72 20 01
Vakttelefon om skadd vilt 916 25 958
Brannvakt Sunnfjord kommune 902 01 861
Førde heimeteneste Eining 1 57 72 60 30
Førde heimeteneste Eining 2 57 72 60 40
Naustdal heimeteneste 957 34 751
Sande heimeteneste 970 54 105
Vassenden heimeteneste 992 02 694
Skei heimeteneste 992 02 690

Psykososialt kriseteam Sunnfjord kommune

Kommunen har eit kriseteam som trer i funksjon ved ulukker, kriser og katastrofer. 

Telefonliste Sunnfjord kommune