Vakttelefonar

Døgnopne vakttelefonar

Vakttelefonar
Teneste Telefonnummer
Brann og ulykke 110
Brannvakt Sunnfjord kommune 90 20 18 61
Barnevern, vakttelefon utanom arbeidstid 47 45 72 72
Krisesenter 57 74 36 00
Legevakt 116 117
Overgrepsmottak 57 72 37 48
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000
Vakttelefon veg, vatn og avlaup 57 72 20 01
Vakttelefon om skadd vilt 91 62 59 58
Førde heimeteneste, eining 1 57 72 60 30
Førde heimeteneste, eining 2 57 72 60 40
Naustdal heimeteneste 95 73 47 51
Sande heimeteneste 97 05 41 05
Skei heimeteneste 99 20 26 90
Vassenden heimeteneste 99 20 26 94
Førde bu- og miljøteneste, eining 1 90 21 72 52
Førde bu- og miljøteneste, eining 2 94 15 10 14
Førde bu- og miljøteneste, eining 3 94 17 91 42
Sande bu- og miljøteneste 97 05 41 06
Skei bu- og miljøteneste 90 81 13 46

Psykososialt kriseteam Sunnfjord kommune

Kommunen har eit kriseteam som trer i funksjon ved ulukker, kriser og katastrofer. 

Er du uroa for eit barn/ungdom

Telefonliste Sunnfjord kommune

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no