Sunnfjord kommune

Vakttelefonar

Vakttelefonar

Døgnopne vakttelefonar

Vakttelefonar
Teneste Telefonnummer
Ved brann og ulykker 110
Legevakt 116 117 (direktenummer 57 83 23 00)
Barnevernsvakt utanom arbeidstid 474 57 272
Valdtekt/overgrep 57 72 37 48
Krisesenter 57 74 36 00
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000
Førde heimeteneste Eining 1 57 72 60 30
Førde heimeteneste Eining 2 57 72 60 40
Naustdal heimeteneste 957 34 751
Sande heimeteneste 970 54 105
Vassenden heimeteneste 992 02 694
Skei heimeteneste 992 02 690
Teknisk vakt Førde 959 89 613
Teknisk vakt Gaular 959 80 992
Teknisk vakt Jølster 959 89 618
Teknisk vakt Naustdal 941 70 515
Vakttelefon om skadd vilt 916 25 958
Brannvakt Sunnfjord kommune 902 01 861

Kriseteam Sunnfjord kommune

Kommunen har eit kriseteam som trer i funksjon ved ulukker, kriser og katastrofer. 

Telefonliste Sunnfjord kommune

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00