Ordførar og varaordførar

Kommunestyret valde Jenny Følling (SP) som ordførar og Henrik Nordal (AP) som varaordførar i møte . På denne sida vil du finne kontaktinformasjon og ordføraren sin kalender.

Ordførar i Sunnfjord kommune

Reiakvam

  

Jenny Følling (Sp)
Ordførar 

E-post: jenny.folling@sunnfjord.kommune.no
Telefon: 47 90 59 90

Følg ordføraren på Facebook

Jenny Følling frå Senterpartiet er ordførar i Sunnfjord kommune for perioden 2023 til 2027.  Ho leiar kommunestyret og formannskapet sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt ut til folket.

Jenny Følling er fødd 19. mars 1962 og var fylkesordførar i Sogn og Fjordane i perioden 2015 til 2019 og varaordførar frå 2011 til 2015. Ho har vore representant i fylkestinget sidan 2003, og sit i KS sitt Hovudstyre. 

Ho var ordførar i Gaular kommune frå 2003 til 2011. 

I perioden frå 2020 til 2021 var Jenny varaordførar i Sunnfjord kommune. Ho vart ordførar då Olve Grotle vart vald inn på Stortinget og er attvald som ordførar i Sunnfjord.

Jenny Følling er utdanna agroteknikar og har tidlegare arbeidd som næringskonsulent i Gaular kommune og ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen.    
 

Varaordførar i Sunnfjord kommune

Reiakvam

     

Henrik Nordal (Ap)
Varaordførar

E-post: henrik.nordal@politikar.sunnfjord.no
Telefon: 99 28 43 09

Henrik Nordal frå Arbeidarpartiet er varaordførar i Sunnfjord kommune for perioden 2023 til 2027.  Han leiar kommunestyret og formannskapet sine møte, om ordføraren har forfall.  Varaordføraren er også leiar for administrasjonsutvalet.

Henrik er gift, tre born (f. 2014-2019) og bur i Førde.

Henrik har ei allsidig yrkeserfaring å sjå tilbake på. Mellom anna har han jobba i industrien ein periode, som oppmålingsassistent, barnehageassistent, skuleassistent, miljøarbeidar, i skulefritidsordninga (SFO),  telefonseljar, Forsvarets internasjonale operasjonar på Balkan (x3) og Afghanistan, Etterretningstenesta, og Utanriksdepartementet. Han har òg bakgrunn frå tillitsmannsapparatet som arbeidsplasstillitsvald (ATV).  
Henrik jobbar i dag som sakshandsamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet ved sia av rolla som varaordførar. Han er utdanna samfunnsvitar frå Universitetet i Oslo.