Politiske råd og utval

Sunnfjord kommunestyre 2023–2027 Reiakvam foto


 

Det er kommunestyreval kvart fjerde år. Nytt kommunestyre vart konstituert 4. oktober 2023.

Jenny Følling (Sp) vart valt som ordførar og Henrik Nordal (Ap) vart valt som varaordførar. 

Politisk organisering

Sunnfjord kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ.  I tillegg til formannskapet har kommunestyret oppretta 3 faste utval med ulike ansvarsområde. 

Politisk organisering i Sunnfjord kommune.

 

Informasjon om folkevalde organ

Sjå også

Alt om politikk i Sunnfjord kommune.