Politiske råd og utval

Reiakvam Foto

Det er kommuneval kvart fjerde år. Valet i 2019 var spesielt, då kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vart Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. Nytt kommunestyre vart konstituert 18. oktober 2019.

  • Jenny Følling frå Senterpartiet er vald som ordførar
  • Anne Lilleaasen frå Høgre er vald som varaordførar. 

Sjå samla oversikt over medlemmer i utval, råd og styreverv. (PDF, 106 kB)

Styringsmodell

Sunnfjord kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ. 

Saker som er behandla i utvala går direkte til kommunestyret for endeleg behandling. Det kan vere unntak der vedtaksmynde er delegert til utvalet. 

Informasjon om folkevalde organ

Sjå også

Alt om politikk i Sunnfjord kommune.