Tilskot frå Ungdomsrådet til barn og ungdom

Ungdomsrådet ønsker å auke aktiviteten og trivselen for barn og unge i Sunnfjord kommune. Det er enkelt å søke om støtte frå Ungdomsrådet som gagnar barn og unge.

Illustrasjonar Gregory Idehen

Tilskot frå ungdomsrådet 

Sunnfjord ungdomsråd får pengar kvart år som dei deler ut til aktivitetar og tiltak for barn og unge i kommunen. I 2024 skal dei dele ut 100 000 kroner.

Halvparten av pengane blir delt ut i mai, og resten i november.

Kva kan du søke om støtte til?

 • Prosjekt for barn og unge
 • Rusfrie arrangement eller aktivitetar for barn og unge
 • Utstyr for aktivitetar for barn og unge
 • Andre tiltak som gjer oppveksten betre for barn og unge

Støtta er for enkeltinvestering, ikkje for å dekke vanlege driftskostnader.

Kven kan søke?

 • Alle – Enkeltpersonar,  grupper eller organisasjonar.
 • Støtta er for aktivitetar for barn og unge mellom 6 og 20 år
 • Barn og/eller unge skal vere med på planlegging og gjennomføring.

Søknadsfrist

Ungdomsrådet deler ut 50 000 kr i møta 21. mai og 11. november 2024.

Neste søknadsfrist er 13. mai 2024.

Krav til søknaden

 • Informasjon om den som søker
 • Kva tiltaket går ut på
 • Korleis tiltaket blir finansiert
 • Vaksen kontaktperson viss søkaren er under 18 år

Bruk elektronisk søknadsskjema: 

Søk om tilskot frå ungdomsrådet

Om du får støtte må du

 • bruke pengane innan 1 år
 • sende ein enkel rapport og rekneskap til ungdomsrådet innan 3 månader etter at du har brukt opp pengane. Legg gjerne ved bilde.
 • Informere i all marknadsføring eller når du snakkar om prosjektet at du fekk støtte frå Sunnfjord ungdomsråd

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunalsjef for kultur og idrett Anita Nordheim om du har spørsmål eller treng meir informasjon.

Kontakt

Profilbilde av Anita Nordheim
Anita Nordheim
Kommunalsjef for kultur og idrett
E-post
Telefon 57 72 60 57
Mobil 95 92 24 34