Sunnfjord kommune

Tilbod om sorggruppe

Tilbod om sorggruppe

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein nærståande, og er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon. Gruppa vert leia av to fagpersonar. 

Oppstart

Vi planlegg å starte sorggruppe 5. oktober kl 18.30

Stad

Lærings- og mestringssenteret, Førde.

Tilbodet er gratis, og gjeld også for andre kommunar.

Påmelding innan 30.september til:

  • Ingvar Vagstad, kyrkjene i Sunnfjord, mobil 91 13 87 32 

         E-post: ingvar.vagstad@sunnfjord.kyrkja.no

  • Berit Ullebust, Sunnfjord kommune, mobil 94 82 42 54

         E-post: berit.helen.ullebust@sunnfjord.kommune.no

Arrangørar er Helse Førde, Kyrkjene i Sunnfjord og Sunnfjord kommune

Informasjon om sorggruppe (PDF, 374 kB)