Sunnfjord kommune

Tilbod om sorggruppe

Tilbod om sorggruppe

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein nærståande, og er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon. Gruppa vert leia av to fagpersonar. 

Oppstart

Vi planlegg å starte sorggruppe 6. oktober 2022

Stad

Førde omsorgssenter, Langebruvegen 32

Tilbodet er gratis, og gjeld også for andre kommunar.

Påmelding innan 30. september til:

         E-post: ingvar.vagstad@sunnfjord.kyrkja.no

         E-post: berit.helen.ullebust@sunnfjord.kommune.no

Arrangørar er Helse Førde, Kyrkjene i Sunnfjord og Sunnfjord kommune

Informasjon om sorggruppe (PDF, 208 kB)