Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Kart over planområdet Fv. 57 åtevika - Storehaug

Vestland fylkeskommune har starta opp kommunedelplan (KDP) for fv.57 på strekninga Båtevika Storehaugen. Det er laga eit planprogram som no blir lagt ut på høyring.

Kommuneplanen sin arealdel er lagt ut på høyring etter vedtak i formannskapet 20. desember 2022. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 12.01.–28.02.2023.

Illustasjon, barnehage

Formannskapet vedtok i møte 8. desember å legge forslag til plan for framtidig struktur for barnehage i Sunnfjord kommune ut til offentleg ettersyn. Vi ønsker innspel frå deg.

Høyringsperioden er 14. desember 2022 – 31. januar2023

kartutsnitt som viser Pynten, område som ligg vest for Presteholten nordaust for Førde sentrum

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan Pynten i møte 17. november 2022.

Kart over planområdet Fv. 57 åtevika - Storehaug

Vestland fylkeskommune har starta opp kommunedelplan (KDP) for fv.57 på strekninga Båtevika Storehaugen. Det er laga eit planprogram som no blir lagt ut på høyring.

Folkemøte illustrasjon

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

 

Hund i band

 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

Illustrasjon av barn med ball og syklist

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon +47 57 72 20 00