Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

 Vi har nokre få ledige plassar våren 2020 på Dans Uten Grenser i Førde. 

Velkomen til opningsfest for det nye kulturskulebygget i Førde 13. og 14. februar 2020. Kulturskulen i Sunnfjord kommune har fått eit fantastisk nytt hus med nytt og moderne uttrykk. Vi gler oss til å dele det med alle og ønsker difor å invitere til open dag.

Gravdal Bustadprosjekt AS har kjøpt tomt av Sunnfjord kommune og skal bygge husvære i Angedalsvegen 6 i Førde. Bustadprosjektet vert kalla Lindhagen. Sunnfjord kommune har tildelingsrett til 5 husvære i dette prosjektet.

 Sunnfjord kommune har samordna opptak for kommunale og private barnehagar. For alle barnehagane søkjer du om plass her på heimesida til Sunnfjord kommune.

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer. 

Torsdag 16. januar er det møte i Sunnfjord kommunestyre:

Møtestad: Møterom Sunnfjord - Sunnfjord rådhus
Møtetid: 12.30
Innkalling og sakliste

Du kan følge møtet direkte via. NettTV

  21.januar klokka 18.00 vert det invitert til; Trening og kosthald for folket. Dette er eit gratis arrangement på rådhuset i Førde.

Kjære jølstringar, gaulværingar, naustedølar og førdianarar. Kjære Sunnfjordingar!

Det vil vere ein del tenester som blir berørt i samband med overgang til ny kommune. Sjekk om dette har konsekvensar for deg.