Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Kva bygg eller anlegg fortener ein byggeskikkpris.  Kom i form med Sprek i Sunnfjord kommune.  No kan du til og med trene i arbeidstida.  Ei skikkeleg gladsak vert kjend på måndag.  Då må du følgje med på heimesida vår.

Sunnfjord Kommune skal saman med Husbanken, FINS og Sunnfjord Utvikling arrangere ein bustadkonferanse 24. april kl. 07.00 -11.00. Konferansen vert som frukostmøte på Sunnfjord Hotell. Konferansen er retta spesielt til næringslivet ved byggentreprenørar som driv tomte- og bustadutvikling.

Vestland fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om skredsikringsprosjektet fv. 609 Heilevang, tysdag 28. mars kl. 18.00-20.00, i Allaktivitetshuset på Høgda.

Vil du som innbyggar motta faktura for kommunale gebyr kvar månad, kan du kontakte Sunnfjord kommune, dette kan du gjere gjennom heile året. For å få månadleg fakturering må du opprette avtalegiro i nettbanken.

Sunnfjord Bonde- og småbrukarlag inviterer i samarbeid med Sunnfjord kommune og med støtte frå Tine sine produsentlag, til fagmøte på Mo og Øyrane vidaregåande skule Mo, i hallen fredag 31.03.23 klokka 11.00.

Førde tenestetorg og sentralbordet til Sunnfjord kommune vil vere ope 10.00 - 14.00 måndag 3. april og tysdag 4. april. Onsdag 5.april vil tenestetorget og sentralbordet vere stengt.

FHI anbefaler alle over 75 år å ta 5. dose koronavaksine.

Frå 1.mars 2023 kom det ein revidert PEFC standard der alle skogeigarar som skal levere tømmer til tømmerkjøpar må ha gjennomført kurset.

Lister over takst og eigedomsskatt på eigedomar i Sunnfjord kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Fristen for å levere listeforslag nærmar seg, og du kan no følge med på kva kandidatar som stiller til kommunestyrevalet i Sunnfjord etter kvart som listeforslaga blir levert inn.