Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Serviceskyssen har vore ute av drift på grunn av koronasituasjonen, men startar no opp igjen.  

Hafstadparken

Idrettsbanene er ikkje stengt. Vi oppmodar likevel innstendig at de har smittespreiing i tankane når de brukar banene.  

Vi er inne i ein ny kommunestyreperiode, og alle sals- og skjenkestader må søke om nytt løyve. Søknadsfrist er 17. april 2020. 

Ønsker du å snakke med nokon har vi fleire telefonnummer du kan ringe. 

Du kan no  søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søke heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett

Korleis skal du som kunde oppføre deg i butikken og korleis kan butikkane hindre smittespreiing av koronavirus?

På grunn av koronasituasjonen er NAV-kontoret stengt for fysisk oppmøte frå 16. mars 2020. Vi oppfordrar alle til å halde seg oppdatert via nettsidene til NAV. 

Vi har fått melding i kveld om at ein ny person har testa positivt på koronavirus. Totalt er det ni personar som har testa positivt på koronavirus i kommunen. 

No har skulen vore stengt i to veker og kvardagen er annleis for oss alle. Om du har behov for å snakke med nokon, så er helsesjukepleiarane tilgjengeleg på telefon 57 72 21 30. 

Både hos fastlegane og på legevakta er kapasiteten for tida god. Det kan sjå ut som at mange har latt vere å oppsøke legetenesta av frykt for koronasmitte.