Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

     

Torsdag 28. mai er det møte i kommunestyret og formannskapet.  

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Dei to nye anlegga som ligg inne i turistvegplanane til Statens vegvesen er ved Hestad kapell og ved Eikelandsfossen. 

Sunnfjord ungdomsråd arrangerer logokonkurranse, send inn ditt forslag til ny logo.

Leiaren av Førdefestivalen gjennom mange år har fått Kongens fortenestemedalje for innsatsen. Hilde jobbar no som kommunalsjef for kultur og idrett i Sunnfjord kommune. Vi gratulerer med kongeleg heider!

I samband med koronapandemien er det innført besøksrestriksjonar, men det vert no lagt til rette for å kunne ta imot besøk av pårørande.

Formannskapet har i møte 19. mai godkjent forslag til meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett, Gulating lagmannsrett, Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024, som blir lagt ut til offentleg ettersyn. 

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Vi har samla nokre råd til deg som skal leige ut lokale eller sjølv ha arrangement.

Du kan no logge deg inn via ID-porten og få innsyn i dine fakturarer. Du kan også be om betalingsutsetting digitalt.