Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein tilhøyrer dei utvalde gruppene med alvorleg nedsett immunforsvar. Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane dette gjeld vil motta eit brev frå sjukehuset som dei skal ta med seg til kommunen når dei skal møte opp til vaksinasjon.
Dette brevet vert tidlegast sendt ut frå sjukehuset 24. september.  

  

Gå på stolpejakt – bli tryggare på brannvern i heimen

I årets utgåve av Brannvernveka kan du lære meir om brannsikkerheit, samstundes som du er ute i naturen på stolpejakt.

Sunnfjord kommune og Sykkelbyen Førde deltek i Europeisk Mobilitetsveke 2021. Dette blir markert med fleire arrangement torsdag 16. september.

Sunnfjord kommune arbeider med ein moglegheitsstudie av Førdehuset, kommunen og regionen si storstove for kultur og idrett.

Er di bedrift hardt ramma av smitteverntiltak ? Kommunal kompensasjonsordning runde 3 er lyst ut.

 

Prøvetakingsutstyret til hjortejakta er no på plass.

Det vil vere tilgjengeleg på tenestetorga på Skei, Sande og rådhuset i Førde frå onsdag 15.september. I Naustdal vil dei vere tilgjengelege frå fredag 17.september.

Opningstid på tenestetorga er 08.00 - 15.15

 

Valresultatet blir kunngjort fortløpande frå kl. 21.00.

 

På valdagen, måndag 13. september, kan du berre røyste i kommunen du er manntalsført i. Hugs legitimasjon!

 

Tenestetorga på Skei, Sande og Naustdal held stengt på valdagen, måndag 13 september.