Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Sunnfjord formannskap vedtok 25.06.2020 å gje administrasjonen fullmakt til å legge ut detaljreguleringsplan for Åland industriområde til ny høyring og offentleg ettersyn.

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020 – 2023 for Sunnfjord kommune er vedteken. Les strategien før du søker. Du finn den her:  Tiltaksstrategi 2020 - 2023  (PDF, 711 kB)

Langferie, kortferie, helgetur eller ein dagstur i eigen region?

 

I veke 30, 31 og 32 er helsestasjonen for ungdom/unge vaksne stengt. 

Vi ønsker ungdom mellom 13 og 19 år velkommen til ulike aktivitetar 10.–14. august. 

Lurer du på kva tilskotsmidlar lag og organisasjonar kan søke om i Sunnfjord kommune? - eller kva aktivitetskalendaren Friskus er? I august inviterer vi til opne møte der du får høyre meir om tilboda våre og kan stille spørsmål. 

 

 

Leiaren av Førdefestivalen gjennom mange år har fått Kongens fortenestemedalje for innsatsen. Hilde jobbar no som kommunalsjef for kultur og idrett i Sunnfjord kommune. Vi gratulerer med kongeleg heider!

Søknadsfristen for å søke om tilskot frå fiske- og friluftsfonda i andre runde er 1. september 2020. 

 Søknadsfristen for å søke om kulturmidlar i andre runde er 1. september 2020. 

 Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe eit anna menneske til å få eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid.