Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Sunnfjord kommune har i samråd med Førdepakken og Førde Sør kome fram til at vi vil endre ordninga for parkering i Førde sør frå 1 time til 2 timar gratis.

Tilsette mottar arbeidsmiljøprisen 2022

Barnehagesektoren i Sunnfjord kommune vann velfortent arbeidsmiljøprisen for 2022. Den blei overrekt på årets arbeidsmiljøkonferanse som er eit partssamansett arbeid mellom KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Barnehagesektoren i Sunnfjord kommune blei tildelt årets arbeidsmiljøpris for prosjekt barnehagesatsing 2020!

 

Kartutsnitt Skjæret 10

Det blir utvida stenging av vegen frå Skjæret 10 til krysset mellom Skjæret 2 og Steinavegen 27. til 28. oktober kl. 15.00

 

Naustdal Helsesenter vert stengt  torsdag 06.10 frå kl. 08.00 – 15.30 og fredag 07.10 fram til kl. 14.00.

Dette på grunn av omlegging til nytt journalsystem.

Strategisk næringsplan er eit styringsverkty for kommunen sitt arbeid med næringsutvikling. Den gjev føringar for kva retning ein skal ha på næringsarbeidet, kva som skal prioriterast av satsingar og tiltak og prioritere ressursar.

Premiar

Vinnaren av kunnskapsløypa på open brannstasjon er trekt. Vinnaren av den flotte premien er Johan Bjørgum Hauge (5år) frå Vassenden.  Det var 162 stk som leverte inn svar. Premien vart trekt ut blandt alle desse uavhengig av kor mange rette svar dei hadde.

 

 

 

Bjørnis og brannbil

Maskotten brannbamsen Bjørnis er komen til Sunnfjord. Han er på rundtur i barnehagane i høve brannvernveka.

Gruppe med dansande personar

Sunnfjord kommune deler årleg ut ein kulturpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, innanfor det utvida kulturbegrepet.

Kommunen deler også årleg ut ein eldsjelpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til ein einskildperson som har gjort ein særleg innsats innan frivilliglivet.

Den aller første kulturprisen i Sunnfjord kommune vart utdelt i kommunestyret i dag til Vevringutstillinga.