Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Fridomsdagen vil bli markert ved flaggheising, musikkinnslag, kransenedlegging og helsingstale ved ordførar Olve Grotle.

Fredag 7. april 2021, kan vegen Mallasvik-Kringla bli stengt i periodar på 2 timar frå kl 09:00 til 17:00, grunna anleggsarbeid med mobilkran.

Kommunen varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Skudeløken AS, Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune har forhandla om utbyggingsavtale for Indre Øyrane. Avtalen vert lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

  

Kommunen ønsker at russen skal få så god russetid som mogleg også i 2021!

               

Planen legg til rette for å føre vassleidning frå kraftanlegg/ vassdrag i Askvoll kommune på sjøbotn til Apalset, og vidare langs fylkesvegen austover til Vevringtunnellen. Planen omfattar og anlegg for gåande og syklande på deler av strekninga langs fylkesvegen. 

   

Onsdag 21. og torsdag 22. april er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Eikåsvegen vert periodevis stengd for gjennomkøyring i omlag 3 veker, frå midten av April, på grunn av vegarbeid.
Ved spørsmål til vegstenginga ta kontakt med Stein Åge Sunde, mobil nr. 90 74 43 74.

Sunnfjord kommune føl nasjonale råd og tilrådingar. Det er eit aukande smittetrykk i enkelte område i landet. Det er difor fortsatt nødvendig å oppretthalde nokre besøksrestriksjonar.