Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Her finn du informasjon om årets vaksinering mot sesonginfluensa i Sunnfjord kommune. 

 

Har du forslag til vegnamn, så send inn før 6. november 2020. 

 

 

    

På møta vil det bli ein gjennomgang av alternativa for framtidig bruk av skulane, og informasjon om vidare prosess.

 Statens vegvesen og Sunnfjord kommune inviterer til open kontordag om Kyrkjevegen onsdag 28. oktober.

  

Det er mange aktivitetar og arrangement i Sunnfjord kommune. Vi i kommunen lurer på om du opplever å ha oversikt over det som er aktuelt for deg.

Det er over 20 000 besøk på nettsidene til Kartverket kvar vekedag. Gjennom dei nye nettsidene vil du finne raskare fram og få endå betre hjelp med dei oppgåvene du oppsøker kartverket.no for å løyse. 

 

Vi vil markere verdsdagen for psykisk helse med å plante eit hjartetre kokka 13.00 i parken (nær Torsheimstatuen). Ordføraren vert med på markeringa. Alle er hjarteleg velkomne!

Bli med på årets TV-aksjon. Vi inviterer born og vaksne i Sunnfjord kommune til å vere med på verdas største dugnad 18. oktober.

I lys av situasjonen ved Havyard Leirvik (Hyllestad) og Lerøy Bulandet AS (Askvoll), har vi oppsummert dei retningslinjene som gjeld for innreise til Noreg og nokre tilrådingar til bedrifter med utanlandsk arbeidskraft.

Måndag startar arbeidet med å brannsikre den nye vass- og frostsikringa i Nordheitunnelen på fv. 609, og i heile neste veke vert vegen stengd i lengre periodar på kveld og natt.