Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Vi har for tida ledige el-syklar for utleige. Alle syklane er monterte med vinterdekk og transportsyklane har regntrekk.

"Hald deg heime, ha minst mogleg sosial kontakt" er bodskapen frå statsminister Erna Solberg.

Frå 1. november 2020 treff du ikkje lenger skatteoppkrevjaren i rådhuset. 

Det er lite smitte med covid19 i vårt område og det vert difor opna opp igjen for aktivitetar, arrangement / underhaldning i fellesareal i omsorgssenter.

I løpet av helga er det 3 nye smitta av korona i Sunnfjord kommune. Ein av desse er registrert busett i Sunnfjord kommune, men alle tre arbeider og oppheld seg her. Som følge av dette er no 80 personar i karantene.

Bygg under oppføring

Fem leverandørar og Oslo kommune har no lansert nye, moderne søknadsløysingar for byggesak, og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) stenger ByggSøk for nye søknadar frå 1. oktober 2020.

Frå i dag kan du bestille time for koronatesting på nett. Vi håpar flest mogleg bestiller time på nett og dermed unngår ventetid på telefonen. All testing foregår ved koronatestsenteret ved Førde Sentralsjukehus. 

Fysioterapitenesta på Skei startar opp att treningsgruppa for seniorar. 

 

Oppdateringa av gardskart gjeld areal i dei tidlegare kommunane Førde, Gaular og Naustdal. Jølster vart oppdatert i 2019. 

  

Du får faktura fire gonger i året som gjeld kommunale gebyr. Vi får ofte spørsmål om utrekningane og prøver her å svare på nokre av dei vanlegaste spørsmåla.