Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Sunnfjord kommune startar i desse dagar arbeidet med å bygge ny vegtilkomst, parkeringsplass og sansehage ved Naustdal omsorgssenter.

Vi har samla nokre råd til deg som skal leige ut lokale eller sjølv ha arrangement.

Du kan no logge deg inn via ID-porten og få innsyn i dine fakturarer. Du kan også be om betalingsutsetting digitalt. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune vedtok 30. april årsrekneskap og årsmelding for dei 4 kommunane; Jølster, Naustdal, Gaular og Førde.

 

Kulturskulen og Sunnfjord museum tilbyr eit nytt og spennande tilbod med oppstart hausten 2020

Har du husrom og hjarterom til å ta imot barn/ungdom éi eller fleire helger i månaden?

NHO Reiseliv har laga ein oversikt over kva smittevernreglar som gjeld for reiselivet. 

 Kulturtilboda i Sunnfjord kommune opnar no gradvis opp att. Ver merksam på at grunna smittevernrestriksjonar, vert det løyve til avgrensa tal personar i lokala. Hugs handhygiene og avstand på minst 1 meter til andre!

Kommunen har fått meldingar om ein del uorganisert idrettsaktivitet og anna aktivitet der det ser ut til at dei gjeldande smittevernråda ikkje vert følgde. Vi har stor forståing for at folk vil vere ute og drive aktivitet i det fine vårveret. Men det er svært viktig at alle overheld dei nasjonale smittevernråda