Sunnfjord kommune

Etablering av spesialisert rehabiliteringstilbod og korttidstilbod i Sunnfjord kommune

Etablering av spesialisert rehabiliteringstilbod og korttidstilbod i Sunnfjord kommune

Klikk for stort bilete Gregory Idehen   Sunnfjord kommune vedtok ved oppstart av ny kommune at tilboda innan rehabilitering og korttidseininga skal spesialiserast.

Ei prosjekt- og arbeidsgruppe i Sunnfjord kommune har siste året jobba med å etablere desse spesialiserte tilboda og dei er no klare for oppstart av avdelingane i februar 2021. Den nye korttidseininga er lokalisert på Førde omsorgssenter med 14 plassar +1 palliativt rom. Rehabiliteringseininga er lokalisert på Skei omsorgssenter med 7 plassar + 1 palliativt rom.

Det er utarbeidd metodebok for tilboda med kriteria for inntak.

Møte med Helse Førde 11. februar

Sunnfjord kommune inviterte til eit møte med Helse Førde for å presentere det nye tilbodet og få tilbakemelding og innspel/avklaringar. For Sunnfjord kommune var det viktig å få snakke med Helse Førde for å få til eit godt samarbeid og samhandling om tilbodet og ei best mogeleg utnytting av ressursane dei har stilt disponible til føremålet, til det beste for brukarane..