Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Skudeløken AS, Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune har forhandla om utbyggingsavtale for Indre Øyrane. Avtalen vert lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

  

Kommunen ønsker at russen skal få så god russetid som mogleg også i 2021!

               

   

Onsdag 21. og torsdag 22. april er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Eikåsvegen vert periodevis stengd for gjennomkøyring i omlag 3 veker, frå midten av April, på grunn av vegarbeid.
Ved spørsmål til vegstenginga ta kontakt med Stein Åge Sunde, mobil nr. 90 74 43 74.

Feltet vi skal sjå på har furu på 2-4 meters høgde som står for tett. Møt opp til triveleg skogsprat med skogskaffi ute, og noko å bite i.

Som beredskapsheim tar du imot barn og ungdom som ikkje kan bu heime i ein periode. Oppdraget er på fulltid med godtgjering tilsvarande full årsløn. På kvelden 29. april kan du delta på digitalt infomøte frå eigen sofakrok. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova sin § 12-12 vedteke detaljregulering for Sunnfjord hotell i sak 025/21 den 25.03.2021.