Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

  Sunnfjord kommune vedtok ved oppstart av ny kommune at tilboda innan rehabilitering og korttidseininga skal spesialiserast.

Dette er tiltak 18 i Førdepakken. Planen viser fortau i Kyrkjevegen frå krysset med Elstervegen (Førde barneskule), forbi Førde kyrkje og Kirkevollen, det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Toene, nye bustadbygginga på Falkensten/Toene og fram til Angedalsvegen.

Sunnfjord kommune har fleire tilskotsordningar til kultur og idrett med søknadsfrist 1. mars.

 Vinteren i år byr på både gode skiforhold og skøyteforhold, og dei fleste vassdraga våre er islagde

Institusjonsbebuarane i Sunnfjord kommune er ferdig vaksinerte mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sjukdom. 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrar difor fleire av råda for besøk i institusjon.

Sunnfjord kommune jobbar med langsiktige planar for korleis kommunen skal utvikle seg framover.

Vi jobbar med å få Halbrendhallen klar for utleige på ettermiddag og kveldstid.

Kan du tenkje deg å høyre meir om fosterheim og fosterheimsarbeidet?