Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Treff du på denne kvite bilen med blålys og sirene, er det mest truleg opplæring som foregår. 

  Vi har ledige plassar på følgjande tilbod: 

Halbrend skule, uteamfi

Skulane har siste skuledag fredag 19. juni 2020. Første skuledag etter sommarferien er måndag 17. august. Her finn du skuleruta for neste skuleår og planleggingsdagar i barnehagene. 

Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk i omsorgssentera og omsorgsbustader, men besøk må alltid avtalast på førehand.

Torsdag 11. juni 2020 delte BKK ut tre millionar kroner til dagsturhytteprosjektet i Vestland fylke. Bildet er frå dagsturhytta Gytta i Førde. 

 

 Det har blitt oppdaga store manglar i byggesaker i tidlegare Jølster kommune. Sunnfjord kommune arbeider systematisk for å få oversikt, og vil ta kontakt med alle dei involverte innbyggjarane. Kommunen ber innbyggjarar som no kjenner seg urolege om å vente til kommunen tek kontakt.

Formannskapet i Sunnfjord kommune vart 11. juni 2020 informert om saka.

NAV opnar no publikumsmottaket, gradvis i første omgang, med to dagar i veka.  

 Sidan Kreftforeningen sine fysiske møteplassar som temakafe og treffpunkt er stengt ut juli på grunn av korona, er det oppretta digitale møteplassar.

 

Naturen og kulturlandskapa våre er no fulle av liv: Fuglar og vilt hekkar og ynglar, husdyra beitar og bonden produserer fôr. Nyt fridomen på tur, men lat vilt og husdyr få fred, ikkje etterlat deg søppel og hald hundar i band.