Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

På grunn av omlegging til ny kommune vil første faktura for kommunale gebyr og eigedomsskatt bli forseinka. Vi sender ut faktura 20. februar med betalingsfrist 15. mars 2020

 

 Sunnfjord kommune lyser ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2020. Søknadsfrist er 1. mars.

 Vi har nokre få ledige plassar våren 2020 på Dans Uten Grenser i Førde. 

Helsestasjonen arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre med nyttig innhald ein gong i månaden. 

Vi har hatt tekniske utfordringar ved overgangen til ny kommune. Desse er no løyst og postlistene er tilgjengeleg på nettsida. Vi beklagar at dette har tatt tid. 

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Det vil vere ein del tenester som blir berørt i samband med overgang til ny kommune. Sjekk om dette har konsekvensar for deg.

Frå i dag 16. desember 2019 vil nettsida for Sunnfjord kommune vere i drift.