Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Oppdateringa av gardskart gjeld areal i dei tidlegare kommunane Førde, Gaular og Naustdal. Jølster vart oppdatert i 2019. 

  

Sunnfjord kommune skal velje ny samansetting av ungdomsrådet den 30. oktober 2020. Organisasjonar som representerer ungdom, som elevråd, fritidsklubbar, ungdomshus og andre blir oppfordra til å kome med forslag til medlemmer og varamedlemmer.

Kulturens samfunnsbyggande kraft
Korleis kan kunst og kultur bidra i samfunnsutviklinga og
styrkje fellesskapa i Vestland?
Hovudbodskapen i kulturmeldinga er at kunst og kultur er ytringar med
samfunnsbyggande kraft. Eit rikt og variert kulturliv er ein føresetnad
for ytringsfridom, ei opplyst offentlegheit og demokrati.

Du får faktura fire gonger i året som gjeld kommunale gebyr. Vi får ofte spørsmål om utrekningane og prøver her å svare på nokre av dei vanlegaste spørsmåla. 

Velkommen til feltkontrollørkurs ved Instedalen skule i Naustdal fredag 16. oktober 2020.

 

Vi jobbar med å få hallen klar for utleige på ettermiddag og kveldstid frå 12. oktober. 

No er det mogleg å søke om tilskot gjennom ei ny nasjonal ordning. Totalt er ramma på fem millionar kroner. 

Ser du mørke gatelys når du er ute på kveldsturen? Vi vil gjerne ha melding frå deg.   

Om du har luftvegssymptom skal du halde deg heime, men kva er eigentleg luftvegssymptom og kor lenge skal du halde deg heime? 

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein som stod deg nær. Gruppa vil vere ein stad der du kan dele dine tankar og erfaringar med andre som opplever liknande situasjon.