Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Bilder at geiter som beitar på på langestølen

Regionalt miljøprogram for Vestland er eit strategiprogram fastsett av Fylkesmannen (no Statsforvaltaren) i samråd med bondelaget og bonde- og småbrukarlaget.

  • Søknadsfrist 15. oktober.

Vi feirar med ope hus Onsdag 6. oktober klokka 16.00 - 18.00

Kyr og griser på beite

Andre søknadsfrist for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid  er 15. oktober 2021. Vi oppmodar om at du er tidlig ute med å søke.

Tal smitta i Sunnfjord kommune

 

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Sunnfjord kommune går no inn i sluttfasen av massevaksinering mot covid-19 for innbyggjarar over 18 år.

 

Frå 25.september går Norge over til normal kvardag men med auka beredskap. FHI sine råd ved luftvegssymtom etter gjenopninga.

 

Verdsdagen for lindrande behandling

 Psykisk helse og rus avdeling Førde, vil i løpet av dagen den 27.09.21 være på plass i «nye» lokale.

Ole John Østenstad, kommunedirektør

Ole John Østenstad informerte i dag kommunestyret om at han går av som kommunedirektør for Sunnfjord kommune.

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein nærståande, og er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon. Gruppa vert leia av to fagpersonar.