Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Illustrasjonsbilde av ein person som steiker vafler og setter stikkontakten i veggen

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022.

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars. 

Personar som er i samtale rundt eit bord

Temakafeen er ein møteplass der vi tar opp kreftrelaterte tema, og der du kan møte andre i liknande situasjon.

Logo Friskliv og frivillig senter

Informasjon om kvar uføre kan få tak i strøsand.

 

Telenor melder utabilitet på mobildata. Det er derfor fleire tryggleiksalamar kommunen ikkje har stabil kontakt med. Heimetenesta reiser på ekstra tilsyn til dei det gjelder.

Sunnfjord kommune illustrasjon

Frå 1. januar 2023 vert det endra opningstid på tenestetorga i Naustdal, på Skei og Sande.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

 

Bilde av vindmøller

Vestland fylkeskommune har ute Regional plan for fornybar energi på høyring.

Den siste veka har vi hatt høve til å møte nokre av dei tilsette. Langt i frå alle. Vi er begge samde om at alle tilsette fortener honnør for det du gjer for fellesskapen.