Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Dette er ein artikkel som Anne Spurkland har skreve. Ho skriv om tema vaksine med overskrifter som: Vaksine eller fortsatt pandemi? Et tog i god fart (om vaksineutvikling). Foreløpig godkjent. Bivirkninger.

 

  

Det vil krevje betydelige ressursar når tida kjem at storparten av innbyggjarane kan vaksinerast.

 

Kan du tenkje deg å høyre meir om fosterheim og fosterheimsarbeidet?

Vi treng fleire fosterforeldre til barn frå 8 år og oppover.

Etter fem år med langsiktig innsats og godt samarbeid har vi endeleg fått på plass dei ni toppturparkeringsplassane i Jølster i Sunnfjord kommune. 

Sunnfjord kommune har fått  370 000 kroner i tilskot frå Vestland fylkeskommune til utvikling av levande byar og stadar i Vestland. Tilskotet vil bli brukt til utvikling av Førde sentrum slik at romma mellom bygga  blir meir brukt.

Helsestasjonen arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre med nyttig innhald ein gong i månaden. 

 

Sande skule er ein 1-10 skule i Sunnfjord kommune med 285 elevar og 45 tilsette. Vi treng vikarar i kortare og lengre tidsrom.

Kan du tenkje deg å ta vikariat eller vere tilkallingsvikar ved Sande skule våren 2021? Vi søkjer etter deg som likar å arbeide med barn og unge, er fleksibel og tydeleg.

 

Endringar i handteringa av gebyr og kundehandsaming for renovasjon og septiktankar/slam.

 

  

Sunnfjord kommune legg no ut forslag til planstrategi for Sunnfjord kommune 2020-2023 til offentleg gjennomsyn.