Stor interesse for arkitektkonkurranse vedrørande nytt visningssenter ved Astruptunet

Sunnfjord kommune har fått inn heile 163 forslag til nytt visningssenter ved Astruptunet. I første omgang er det ein prekvalifisering der kandidatane leverer kortfatta skisseprosjekt. 

Det er overveldande og veldig gledeleg at det er så stor interesse for å vere med å forme visningssenteret ved Astruptunet, seier ordførar Jenny Følling. 

Å få realisert eit visningssenter er avgjerande for vidare utvikling av tunet. Etter større merksemd rundt Nikolai Astrup med utstillingar i inn- og utland, og med det nyleg ferdigstilte 4-årige restaureringsprosjektet, forventar vi auka interesse både for Astrup sin kunst og for kunstnarheimen Astruptunet, seier ho. 

Det ligg eit stort og spennande arbeid føre oss med å vurdere dei mange forslaga og plukke ut 4 kandidatar som får gå vidare til trinn to i konkurransen, seier Følling. 

Jenny Følling er leiar av juryen, som elles består av 

  • Tor Martin Leknes, Musea i Sogn og Fjordane
  • Ingeborg Mellgren Mathiesen, Landskapsarkitekt MNLA
  • Hilde Bjørkum, Sunnfjord kommune


Oppnemnde arkitektar frå Norske arkitekters landsforbund (NAL):

  • Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL 
  • Astrid Rohde Wang, Arkitekt MNAL 


Juryen hadde sitt første møte tysdag og onsdag 28.-29. juni.  Utvalet av dei fire kandidatane som går vidare skal vere ferdig innan utgangen av juni. Heile prosessen er planlagt å vere ferdig i løpet av hausten 2024. 

Frå venstre: Ingeborg Mellgren Mathiesen, Jan Erik B-J Rossow, Jenny Følling, Hilde Bjørkum, Astrid Rohde Wang, Tor Martin Leknes, jurysekretær Gisle Nataas og prosjektleiar Thor Ove Farsund.  - Klikk for stort bilete Sunnfjord kommune