Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

No er det viktig at vi alle følger opp restriksjonane for å hindre smittespreiing. 

Siste melding i kveld er at ein ny person har testa positivt på koronavirus. Totalt er det no sju personar som har testa positivt på koronavirus i kommunen. Det står bra til med alle. 

Helsedirektoratet har kome med tydelege råd til varehandelen, inkludert daglegvarehandelen. 

Vi har fått melding om at det er ein person til som har testa positivt på koronavirus. Det står bra til med personen. 

Ny nettside er oppretta for at du sjølv kan ta koronasjekken. 

Følg råda som kan førebygge smitte: Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske. 

 

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet er rådgivande for administrasjonen og styret i Helse Førde, og utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet. Det er Koordineringsrådet som oppnemner medlemane i Brukarutvalet, og innstiller til verva som leiar og nestleiar. Nytt frå 2019 er at interkommunal samhandlingskoordinator er komen inn som kommunane sitt medlem og representerer 23 av 25 kommunar.

Årsmelding 2019 for felles brukarutval (PDF, 290 kB)

Det er oppretta ei informasjonsside for Tannlegevakt Sogn og FjordaneTannlegevakt Norge. Her finn ein oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Sunnfjord kommune.

 

 

No har mange fått sin første faktura for kommunale gebyr. Dessverre har vi oppdaga feil på fakturane.