FAU Førde barneskule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) er sett saman av foreldre frå kvar klasse. Hovudoppgåva til FAU er å vere bindeledd mellom skulen og heimane og leggje tilhøva til rette for positiv utvikling hos elevane.

Møter skuleåret 2023 -2024

Møte i FAU

Førde barneskule

Tid: 28.09.2023 kl. 1730

Stad: Førde barneskule

 

Medlemar i Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) skuleåret 2022 - 2023

 

Klasse FAU-kontakt
1A Silje Kathrine Vangsnes
1B Thor Mehammer
2 Trygve Hermansen
3A Linda Standnes Tonning
3B Thor Eirik Nygård
4 Hilde Elisabeth Hornnes
5A Jan-Erik Hauge
5B Lisbeth Lauritsen
6A Marita Grønsberg Veberg
6B Renate Kvalstad
7A Espen Jung Ho Gravdal
7B Kristine E. Horne

 

Referat frå møte i FAU skuleåret 2022/2023

Referat frå møte i FAU skuleåret 2021/2022

Referat frå møte i FAU  2019/2021