FAU Førde barneskule

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) er sett saman av foreldre frå kvar klasse. Hovudoppgåva til FAU er å vere bindeledd mellom skulen og heimane og leggje tilhøva til rette for positiv utvikling hos elevane.

Møter skuleåret 2023 -2024

Møte i FAU

Førde barneskule

Tid: 28.09.2023 kl. 1730

Stad: Førde barneskule

 

Medlemar i Foreldrerådets arbeidsutval (FAU) skuleåret 2023 - 2024

 

Klasse FAU-kontakt
   
1  
2A Silje Kathrine Vangsnes
2B Thor Mehammer 
3 Trygve Hermansen
4A Linda Standnes Tonning
4B Tor Eirik Nygård
5 Hilde Elisabeth Hornnes
6A Liv Grimsbø
6B Lisbeth Lauritsen
7A Marite Grønsberg Veberg
7B Renate Kvalstad

 

Referat frå møte i FAU skuleåret 2022/2023

Referat frå møte i FAU skuleåret 2021/2022

Referat frå møte i FAU  2019/2021