Skular i Sunnfjord kommune

I Sunnfjord kommune har vi 14 grunnskular, med for tida om lag 3000 elevar. Du finn skulane i lista nedanfor. Klikk på skulen for å komme til heimesida.

Skular i Sunnfjord kommune
Skule Telefon
Bygstad skule 57 71 86 03
Flatene skule 57 72 08 20
Førde barneskule 57 72 10 80
Førde ungdomsskule 57 72 19 70
Halbrend skule 57 82 87 40
Holsen skule og barnehage 57 72 44 27
Naustdal skule 57 81 63 00
Sande skule 57 71 85 30
Skei skule 57 72 64 40
Slåtten skule 57 83 45 00
Sunde skule 57 82 87 30
Vassenden skule 57 72 65 50
Vevring skule og barnehage 57 81 61 60
Viksdalen skule 57 71 80 80