Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

 • 17.09.2021

  Informasjon om 3. dose koronavaksine til personar med nedsett immunforsvar i Sunnfjord kommune

  For å få 3. dose må det dokumenterast at ein tilhøyrer dei utvalde gruppene med alvorleg nedsett immunforsvar. Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane dette gjeld vil motta eit brev frå sjukehuset som dei skal ta med seg til kommunen når dei skal møte opp til vaksinasjon.Dette brevet vert tidlegast sendt ut frå sjukehuset 24. september.
 • 16.09.2021

  Brannvernveka

  Gå på stolpejakt – bli tryggare på brannvern i heimen I årets utgåve av Brannvernveka kan du lære meir om brannsikkerheit, samstundes som du er ute i naturen på stolpejakt.
 • 16.09.2021

  Møte i formannskapet Onsdag 16. september

 • 10.09.2021

  Mobilitetsveka 2021

  Sunnfjord kommune og Sykkelbyen Førde deltek i Europeisk Mobilitetsveke 2021. Dette blir markert med fleire arrangement torsdag 16. september.