Sunnfjord kommune

Folkemøte om kommuneplanen sin arealdel

Folkemøte om kommuneplanen sin arealdel

Saman med nærmiljøråda inviterer kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel. Referat frå møta finn du nedst på denne sida.

Les om kommuneplanen sin arealdel

Dato og stad for folkemøte

  • 02.02.23 Vevring skule
  • 06.02.23 Sande skule
  • 09.02.23 Naustdal skule
  • 13.02.23 Skei hotell
  • 15.02.23 Vassenden/Gjesthalla
  • 16.02.23 Førdehuset, Festsalen

Tidspunkt  18.00–20.00

Strømming av folkemøte

Folkemøte 16. februar blir strømma til Kommune-TV.  Du vil finne lenke til sendinga her når det nærmar seg.

Referat frå folkemøte

Bygstad 26. januar 2023

Viksdalen 30. januar 2023