Folkemøte om kommuneplanen sin arealdel

Saman med nærmiljøråda inviterer kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel. Referat frå møta finn du nedst på denne sida.

Les om kommuneplanen sin arealdel

Referat frå gjennomførte folkemøte

Bygstad 26. januar 2023

Viksdalen 30. januar 2023

Vevring 2. februar 2023

Sande 6. februar 2023

Naustdal 9. februar 2023

Skei 13. februar 2023

Vassenden 15. februar 2023

Førde 16. februar 2023

Les meir om nærmiljøråda

Kontakt

Profilbilde av Odd Harry Strømsli
Odd Harry Strømsli
Einingsleiar Areal- og byggesak
E-post
Telefon 57 61 27 15
Mobil 41 47 67 10

Einingsleiar

Profilbilde av Julie Daling
Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling