Sunnfjord kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Organisering av skuledagen  1920/21

 

Skuledagen startar kl. 09.00 kvar dag for alle trinn.

Onsdag er det leksehjelp for 3.-6. trinn frå kl. 08-09.

Måndag

Skulen sluttar kl. 14.30 for alle trinn

Leksehjelp frå kl. 13.30-14.30 for 3. – 6. trinn

Tysdag

Skulen sluttar kl. 13.30 for 1.-4. trinn og kl. 14.30 for 5.-7. trinn trinn

Onsdag

Skulen sluttar kl. 12.50 for alle trinn

Torsdag

Skulen sluttar kl. 14.30 for alle trinn

Fredag

Skulen sluttar kl. 13.30 for 1.-4. trinn og kl. 14.30 for 5.-7. trinn trinn

 

 

Av- og påstiging

  • Elstervegen er einvegskøyrd. Innkøyring forbode frå Kyrkjevegen, sjå skilting.
  • Køyr inn ved NRK, med køyreretning mot Kyrkjevegen.
  • Unngå å rygge ved skuleområdet.
  • Det er lagt til rette for korttidsparkering i Elstervegen.

Bruk parkeringsplassen ved kyrkja

Oppmodinga kjem frå FAU og skulen. Vi ynskjer at skulevegen skal vere trygg for elevane våre, med god flyt.

Visma Flyt Skole

er ei moderne skyteneste for skoleadministrasjon. Løsninga digitaliserer fleire prosessar som er knyta til lærarane og elevane sin skulekvardag.  Tenesta bidreg til eit betre samarbeid mellom skule og heim.

Med Visma Min Skole app for mobil er kommunikasjonen enda enklere, den gjev skolen sine tilsette, føresette og elevar muligheit til ein digital skole-hjem dialog.  Appen kan lastast ned frå Google Play eller App store

Her finn du meir om Visma Flyt Skule  og lenkje for pålogging til tenesta.

Korps i skulen

Korps i skulen er eit samarbeid mellom kulturskulen og barneskulen. Kulturskulen gjev elevar i 4. klasse eit musikktilbod på eit korpsinstrument i skuletida.

Bruk av gymsalen

Gymsalen på FBSK er reservert til bursdagsfeiring torsdagar kl 17.30-19.00. Då er det gratis leige for elevane våre viss heile klassen blir invitert.

Elles er prisen 450 kroner.

Ein må rydde på plass, koste og vaske etter bruk.

Bestill i god tid på førehand. Ring tlf 57 72 10 84 eller send e-post til: Janne.Karin.Apalset@forde.kommune.no

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har 60 % stilling knytta til Førde barneskule. På hausten og ca. fram til jul er helsesjukepleiar på kontoret på skulen måndagar og torsdagar. Tysdagar er helsesjukepleiar på kontoret på Rådhuset for skulestartkonsultasjonar. Når skulestartkonsultasjonane er unnagjort vil helsesjukepleiar vere på kontoret på skulen også på tysdagar. 

Kontortider på skulen blir slik:

Haust:            Måndag kl 08.00-13.45

                       Torsdag kl 08.00- 15.30

Etter jul:         Måndag kl 08.00- 13.45

                       Tysdag kl. 08.00- 15.30

                       Torsdag kl. 08.00-15.30.

Helsesjukepleiar er Wenche Haugen Bruland.            Tlf:  Tlf: +47 57722130

 

Ordensreglement

...kjem

 

Lenkjer for elevar

Office 365

Multi Smartøving

 

Lenkjer for foreldre

FUG - foreldreutvalet for grunnskulen

Publication i other languages

Ressurs for fleirspråklege - Tema Morsmål

 

 

 

Kontakt

Therese Helland
E-post
Telefon 57 72 10 82

Adresse

Besøksadresse:
Elstervegen 1
6800 Førde

Postadresse:
Førde barneskule
Postboks 338
6802 Førde