Skulehelsetenesta

Helsesjukepleier har kontor i gangen ved administrasjonen, første dør til venstre.

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har 60 % stilling knytta til Førde barneskule.  Tysdagar er helsesjukepleiar på kontoret på Rådhuset for skulestartkonsultasjonar. Når skulestartkonsultasjonane er unnagjort vil helsesjukepleiar vere på kontoret på skulen også på tysdagar. 

Kontortider på skulen :

  • Måndag kl 08.00- 15.30
  • Tysdag kl. 08.00- 15.30
  • Torsdag kl. 08.00-15.30.  

Helsestasjonen/skulehelsetenesta