Sunnfjord kommune

Utleige av skulen

Utleige av skulen

Utleige av skulen: 

Ved ynskje om utleige - send epost til skulen ved Janne Karin Apalset: Janne.Karin.Apalset@sunnfjord.kommune.no

Bruk av gymsalen

Gymsalen på FBSK er reservert til bursdagsfeiring måndagar frå kl.17.00. Då er det gratis leige for elevane våre viss heile klassen blir invitert.

Elles er prisen 450 kroner.

Ein må rydde på plass, koste, ta vekk boss og vaske etter bruk.

Lydannlegget er ikkje innkludert i leiga av gymsalen. 

Bestill i god tid på førehand. Ring tlf 57 72 10 84 eller send e-post til: Janne.Karin.Apalset@forde.kommune.no

 

Utleige i veke 38

 Utleige veke 38