Sunnfjord kommune

Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen  2021/2022

Skuledagen startar kl. 09.00 kvar dag for alle trinn.

Skuledagen startar kl. 09.00 kvar dag for alle trinn.

Måndag

Skulen sluttar kl. 14.30 for alle trinn
Leksehjelp kl. 13.30-14.30 for 3.–6. trinn

Tysdag

Skulen sluttar kl. 13.30 for 1.-4. trinn og kl. 14.30 for 5.-7. trinn

Onsdag

Skulen sluttar kl. 12.50 for alle trinn
Leksehjelp for 3.-6. trinn frå kl. 08.00-09.00

Torsdag

Skulen sluttar kl. 14.30 for alle trinn

Fredag

Skulen sluttar kl. 12.50 for 1.- 4. trinn og kl. 14.30 for 5.-7. trinn