Organisering av skuledagen-Førde barneskule

Skuledagen startar kl. 09.00 kvar dag for alle trinn.

Oversikt over tider for leksehjelp og skuleslutt

Organisering av skuledagen - Førde barneskule
Vekedag Skuleslutt 1.–4. klasse Skuleslutt 5.–7. klasse Leksehjelp for 3.–6. klasse
Måndag Klokka 14.30 Klokka 14.30 Klokka 13.30–14.30
Tysdag Klokka 13.30 Klokka 14.30
Onsdag Klokka 12.50 Klokka 12.50 Klokka 08.00–09.00
Torsdag Klokka 14.30 Klokka 14.30
Fredag Klokka 12.50 Klokka 14.30