Nyttige lenkjer om sosiale medium

Sosiale medium opptek ein stor del av elevane sin kvardag og påverkar deira helse og trivsel. Under er det lenkja til fleire nyttige sider med informasjon og råd til føresette som gjeld mediebruk og rettleiing av barn og unge. 

I samarbeid med utekontakt i Sunnfjord kommune, Tove Nedrebø, ynskjer skulen å tipse nyttige nettsider. Trykk på dei grøne knappane for å komme til sidene. 
 

På medietilsynet sine nettsider finn ein ei fane øvst til høgre som heiter "Digitale medier". Under denne fana ligg det mellom anna foreldretips, informasjon om ulike sosiale medium, mange gode tips og råd, opplegg for skule m.m.

Medietilsynet: 

Politiets nettpatruljar er til stade på nett og i sosiale medium. Dei gir råd og ettleiing og kriminalitet på internett og svarar på spørsmål frå publikum. 

Politiets nettpatrulje: 

Her finn du tips og nyttig informasjon som du kan bruke for å hjelpe barnet ditt til å trivast og vere trygg i sosiale medium. 

Fagartikkel: Å kommunisere i sosiale medier 

Redd Barna: Barn og sosiale medier

På desse sidene finn du informasjon om korleis ein kan få sletta informasjon som allereie har hamna på nett: 

Slettmeg: 

Ung.no - Artiklar: Slik slettar du informasjon om deg på nett