Sunnfjord kommune

Visma flyt skule

Visma flyt skule

Visma Flyt Skule

er ei moderne skyteneste for skoleadministrasjon. Løsninga digitaliserer fleire prosessar som er knyta til lærarane og elevane sin skulekvardag.  Tenesta bidreg til eit betre samarbeid mellom skule og heim.

Visma Flyt Skule

er ei moderne skyteneste for skoleadministrasjon. Løsninga digitaliserer fleire prosessar som er knyta til lærarane og elevane sin skulekvardag.  Tenesta bidreg til eit betre samarbeid mellom skule og heim.

Med Visma Min Skole app for mobil er kommunikasjonen enda enklere, den gjev skolen sine tilsette, føresette og elevar muligheit til ein digital skole-hjem dialog.  Appen kan lastast ned frå Google Play eller App store

Her finn du meir omVisma Flyt Skule  og lenke for pålogging til tenesta.