Sunnfjord kommune

Nytt frå Vassenden skule

 Skulemiljøutvalet ved Vassenden skule hadde ekstra møte 6. januar der utvalet sendte inn høyringssvar til Sunnfjord kommune i sak om framtidig bruk av skulane i kommunen. Utvalet måtte ha digitalt møte i teams pga. raudt nivå på ungdomsskulen. Dette fungerte godt. Medlemane kom med mange varierte innspel, og det var gode diskusjonar. Her finn du høyringsuttalen (PDF, 37 kB)som SMU ved Vassenden skule har sendt inn. 

Med overgang til raudt nivå vil det bli ein del endringar for ungdomsskulesteget fram til 18. januar. Vedlagt finn de informasjon om dette. (PDF, 144 kB)Vi vel å sende informasjonen til føresette i 1.-10. klasse slik at alle er informert om det same. Informasjonen er todelt, der eine delen er frå kommunalsjef og den andre er frå skuleleiinga på Vassenden skule. Skulekyssen går som normalt i morgon. Vi oppmodar alle som har trygg skuleveg om å gå eller sykle til skulen framover. Elevane på ungdomsskulen skal møte på uteområdet sitt ved skulestart.

Helsing rektor på Vassenden skule, Anne Cecilie Kapstad

Det var informasjonsmøte på Skei om framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune 22. oktober 2020.

Velkomen til eit nytt og spanande skuleår! Føresette har i dag fått tilsendt eit skriv med generell informasjon om skulestart i år. Brevet er sendt via Visma Flyt Skule som e-post. Vi oppmodar alle førsette til å lese skrivet før første skuledag måndag 17.august 2020.

Alle elevar skal møte opp på skulen utandørs. Elevar i 2.-10. klasse møter kl 09.00. ved utgangsdør der dei møter lærarane sine. Elevar i 1. klasse møter saman med føresette kl. 10.00. Lærarar og leiing vil møte dykk ute på skuleplassen.

Ta kontakt med kontaktlærar, SFO- leiar eller skuleleiinga dersom de har spørsmål om noko!

Mvh Leiinga ved Vassenden skule v/Anne-Cecilie Kapstad

I dette skrivet (PDF, 308 kB) får du informasjon frå kommunalsjef i Sunnfjord kommune om korona i samband med skulestart hausten 2020. 

Utrulig kjekt å få elevar og tilsette attende på skulen! Elevane i 1.-4. klasse har fått øvd seg godt med undervisning etter alle smittevernsystem i to veker allereie. I dag starta elevane i 5.-10. klasse opp med første skuledag, der alle nye rutinar og system skulle setjast ut i live. Lærarar, hjelpelærarar, reinhaldarar og leiing har gjort mykje godt førebuingsarbeid for å få skulebygga klare for undervisning. Sjølv om ikkje alt vert heilt som "normal skule" heilt enno, er det veldig kjekt for alle partar å få starte opp att! Mange glade ansikt å sjå på skuleplassen i dag tidleg. Sjølv om det snøa godt ute, og vi er midt i mai var det som om det var første skuledag igjen :-)

Her nokre foto frå nokre av førebuingane som var gjort på ungdomsskulen før elevane kom. Merking av både eigne rom og toalett til gruppene, plakatar og antibac over alt, og avstenging av elevkantine og bordtennisbord. 

 

Her finn føresette og tilsette informasjonsskrivet frå kommuneoverlegen: Sjuke born skal ikkje gå på skulen (PDF, 22 kB). Skrivet er òg sendt som e-post til alle føresette  i Visma Flyt Skule i dag. 

Rektor 

Opningstidene for SFO i Sunnfjord kommune er endra ved oppstart av skulen igjen 27. april. Her finn de informasjon frå kommuneleiinga: Informasjon om opningstider i SFO (PDF, 159 kB)