Sunnfjord kommune

Nytt frå Vassenden skule

I går hadde elevrådsrepresentantane i 2.-7. klasse møte med rektor og assisterande rektor. Elevane hadde førebudd seg på å legge fram viktige saker og stille spørsmål frå klassane.  Vassenden2025 sitt prosjekt med å bygge pumptrack (sykkelbane) var den saka flest klassar hadde tatt opp.

Rektor fekk beskjed om at det hastar å få bana klar, og at elevane gjerne kan hjelpe Vassenden2025 i arbeidet med dette.  Av andre saker elevane tok opp var farleg skuleveg, korleis transportere syklar på skulebussar, ønske om å få ha friminutt i hallen, reperasjonar av ulike ting på uteområdet m.m. Rektor AC og assisterande rektor Hilde fekk med seg mange viktige saker å følgje opp i tida framover, mens elevrådsrepresentantane må ta med seg informasjon dei fekk frå rektor attende til klassane. På slutten evaluerte vi møtet der tilbakemeldingane frå både elevane og leiinga var at det hadde vore eit godt, kjekt og veldig nyttig møte. 

No gler vi oss til fredag 13. januar, for då er det endeleg klart for finale i klassequizen. Finalen føregår i Førdehuset, og de kan høyre den i ettermiddagssendinga på NRK P1 Sogn og Fjordane, mellom kl. 15.00 – 16.00.

Elevar står oppstilt og held reklameplakatar for ulike sosiale media

Hald av onsdag 1. februar k. 19-20.30! Då skal ekspertane våre i 10. klasse halde viktige miniføredrag.  Tema er sosiale media og gaming, og målgruppa er alle føresette & besteforeldre ved Vassenden skule. 

Meld deg på her! 

I samarbeid med skulemiljøutvalet inviterer elevrådet alle føresette på skulen til temakveld. Elevar frå 10. klasse vil stille som førelesarar  om både Gaming, TikTok, Snap Chat, Instagram og YouTube. Elevane er dei beste ekspertane, og vi kan love at alle som deltek vil lære noko nytt og nyttig! Fleire foreldre som deltok i fjor gav terningkast 6 til arrangementet. Vi håpar det vert stort oppmøte i klasseromma på ungdomsskulen! Kvelden er open for både foreldre, steforeldre, besteforeldre o.a. ved Vassenden skule. 

 

Torsdag arrangerte barneskulen den årlege nissegraut-lunsjen, og frivillige grautkokarar stilte opp, frå tidleg morgon, for å ha grauten klar. Vi er så takksame for den innsatsen dei gjer, år etter år! 

Anders Fimland Stadheim (10.kl) er medlem i kunnskapsministeren sitt elevpanel

Anders Fimland Stadheim er plukka ut til å vere Sunnfjord kommune sitt medlem i kunnskapsminister Tonje Brenna sitt elevpanel, som er sett saman med ungdomar frå heile landet. For snart to veker sidan var Anders på si første deltaking i panelet, der arbeidet skal gi grunnlag for ny stortingsmelding. 
 

 

Denne veka arrangerte vi ryddeaksjon, der alle elevar og tilsette deltok. 

Tre elevar som held kvar sin ball

Elevrådet og FAU håpar at mange vil vere med på å gi ein valfri sum til prosjektet, slik at elevane kan springe ut av klasseromma å få spele fotball i friminutta igjen! Gi oss eit frivillig bidrag til bana vår på Vipps # 76 79 73  (FAU- Vassenden skule)

Klarar vi i fellesskap å samle inn 40 000 kroner i løpet av eit par veker vil FAU kunne gjere bana speleklar for elevane innan haustferien!Alle summar hjelp, og frivillig kor mykje du vil gi. Del gjerne vidare til andre som du trur vil hjelpe oss med eit bidrag!  
 

«Vi har ikkje noko å gjere på i friminutta. Vil vi spele fotball må vi gå til Øyaflata, og det rekk vi ikkje i friminutta. Mange blir ofte ståande å henge og kjede seg. Vi har sidan 2019 jobba for å få laga oss ei fotballbane rett ved skulen.  Vi er snart i mål, men treng meir pengar. Klarar vi å samle inn 40 000 kr. i løpet av eit par veker, har FAU lova oss å gjere bana speleklar innan haustferien! » Helsing elevrådet 22/23

 

Elev i vatnet medan medelev og lærar står på land og kastar ut livbøye

 

 Med ny læreplan er livberging i kaldt vatn blitt framheva som viktig også på barneskulen. På tampen av året har elevar i både 4. kl og 7.kl øvd på å redde kvarande i Jølstravatnet. Med ullklede og redningsbøye gikk det fint, sjølv om det framleis er snøsmelting frå fjella. Veldig kjekt og lærerikt!

 

Avisa Firda kjem til å lage artikkel ein av dei næraste dagane. 

(Foto: Vassenden skule)

Elevar som spring ut frå start og publikum som ser på

 

I strålande sol og varmt vær hadde heile skulen aktivitetsdag i går. Dagen vart avslutta med gjennomføring av Vassenden-stafetten. Den nye løypa,som vart laga til i fjor, går med 6 etappar fordelt på vegane rundt dei to skulebygga. Først sprang 4.-7. klasse sin stafett. Dei hadde miksa lag med løparar frå ulike klassar. Det var stor fart og mykje løpeglede igjennom heile løypa!

 

Etterpå gjennomførte ungdomsskulen sine to stafettar. Her deltok elevane i reine klasselag der gutane sprang først , og jentene til slutt. I år stabla lærarane på ungdomsskulen eige lag. Det var til stor glede for elevane å sjå dei vaksne slite seg ut litt :-) 

(Foto: Tilsette ved Vassenden skule)