Sunnfjord kommune

Nytt frå Vassenden skule

Leiinga og konsulent tek ferie i perioden torsdag 30. juni til 31. juli. Vi er attende på skulen frå 1. august igjen. Då opnar også sommar SFO igjen. Om de har behov for å kome i kontakt med skulen kan de kontakte sentralbordet i Sunnfjord kommune. E-postar i leiinga vert berre sporadisk lest i ferien. Om det er noko som hastar, og de treng å kome i kontakt med skulen i løpet av ferieavviklinga, kan de ringe rektor på 992 02 656 eller sende e-post til
anne-cecilie.kapstad@sunnfjord.kommune.no. 

Første skuledag i august er måndag 15. august. 

Vi ønsker alle riktig god sommar! 

Med venleg helsing 

rektor Anne Cecilie Kapstad 

 Med ny læreplan er livberging i kaldt vatn blitt framheva som viktig også på barneskulen. På tampen av året har elevar i både 4. kl og 7.kl øvd på å redde kvarande i Jølstravatnet. Med ullklede og redningsbøye gikk det fint, sjølv om det framleis er snøsmelting frå fjella. Veldig kjekt og lærerikt!

Avisa Firda kjem til å lage artikkel ein av dei næraste dagane. 

I strålande sol og varmt vær hadde heile skulen aktivitetsdag i går. Dagen vart avslutta med gjennomføring av Vassenden-stafetten. Den nye løypa,som vart laga til i fjor, går med 6 etappar fordelt på vegane rundt dei to skulebygga. Først sprang 4.-7. klasse sin stafett. Dei hadde miksa lag med løparar frå ulike klassar. Det var stor fart og mykje løpeglede igjennom heile løypa!

Etterpå gjennomførte ungdomsskulen sine to stafettar. Her deltok elevane i reine klasselag der gutane sprang først , og jentene til slutt. I år stabla lærarane på ungdomsskulen eige lag. Det var til stor glede for elevane å sjå dei vaksne slite seg ut litt :-) 

For ein fantastisk flott skidag vi har hatt i dag! Elevar og tilsette har kosa seg i sola, og vi har utnytta alt som finnes av flott tilrettelagt skianlegg her på Vassenden. 1.og 3. klasse har vore i dei oppkøyrde spora på bøane ved skulen, 2. klasse har vore i tautrekket i skibakken og elevane i 4.-10. klasse har kosa seg i Jølster Skisenter, og i løypenettet til Jølster Løypelag. Takk til Jølster løypelag og Jølster Skisenter for dette eldoradoet vi får ha rett ved skuledøra vår! Vi er òg heldige med å ha nokre gode fotografar i lærarstaben vår. Via desse blinkskota kan vi alle få ein liten smakebit på all skigleda som har vore på plass i dag. 

 

Det er mange spanande ledige lærarstillingar i Sunnfjord kommune og på Vassenden skule hausten 2022. Her finn du fellesutlysinga med oversikt over alle dei ledige stillingane ved skulane i kommunen. I teksten nedanfor får du meir detaljert informasjon om skulen vår og dei ledige stillingane vi har. Ta gjerne kontakt med rektor AC Kapstad om du har spørsmål, og del gjerne utlysingsteksten med nokon du ønsker deg som lærar ved Vassenden skule! 

Hald av torsdag 24. mars kl 18-20.30!
I samarbeid med skulemiljøutvalet inviterer elevrådet alle føresette på skulen til temakveld. Elevar frå skulen vil stille som førelesarar med mini-føredrag om både TikTok, Snap Chat, Instagram, YouTube & Gaming. Elevane er dei beste ekspertane skulen har, og vi kan love at vi alle vil lære noko nytt og nyttig! Vi håpar det vert stort oppmøte! 

God jul og godt nyttår til alle elevar, føresette, tilsette og alle vi samarbeider med! 

 

Vi har skilta Hjartesona vår med eigne Hjartesoneskilt!


Skilta skal hjelpe oss alle til å hugse på kvar Hjartesona startar, og at Hjartesona varer døgnet rundt.  Vi har derfor plassert opp skilt ved alle innkøyringane på både barneskulen og ungdomsskulen.

Oppmøte for 2.- 10. årssteg kl. 9.00. ved klasseromma 
Oppmøte for 1. årssteg kl. 10.00. i vestilbylen i Jølstrahallen 

Sjå òg utfyllande skriv som vert sendt til alle føresette i Visma Flyt Skule.  

Velkomen til nytt skuleår! 

Helsing rektor