SU/SMU Førde barneskule

Samarbeidsutvalet består av representantar frå lærarane, andre tilsette, foreldra, elevane og kommunen (der rektor er ein av representantane) og har uttalerett i alle saker som gjeld skulen.

Skulemiljøutvalet er eit rådgivande organ med uttalerett i alle saker som vedkjem skulemiljøet. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldra, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen vere representert. Utvalet skal vere samansett slik at representantane for foreldra og elevane til samen har fleirtal.

Medlemar i samarbeidsutvalet på Førde barneskule

 • June Tjønneland : Andre tilsette
 • Martin Savland : Politisk
 • Tor Mehammar :Leiar i FAU
 • Tryggve Hermansen k: Nestleiar i FAU
 • Elevrådsleiar
 • Nestleiarar i elevrådet
 • Siv Helen Østerbø: Avdelingsleiar 5 -7 steget
 • Stine Roska : Avdelingsleiar 1 - 4 steget
 • Rektor

Møteplan SU/SMU

 •  08.11. 23
 • 18.04.24  SMU kl: 17.30 - 18.00 og SU frå 18.00 - 19.30
 •  

Referat skuleåret 2023 - 2024

Referat skuleåret 2021 - 2022

Referat skuleåret 2020 - 2021