SU/SMU Førde barneskule

Samarbeidsutvalet består av representantar frå lærarane, andre tilsette, foreldra, elevane og kommunen (der rektor er ein av representantane) og har uttalerett i alle saker som gjeld skulen.

Skulemiljøutvalet er eit rådgivande organ med uttalerett i alle saker som vedkjem skulemiljøet. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldra, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen vere representert. Utvalet skal vere samansett slik at representantane for foreldra og elevane til samen har fleirtal.

Medlemar i samarbeidsutvalet på Førde barneskule

  • June Tjønneland : Andre tilsette
  • Martin Savland : Politisk
  • Tor Mehammar :Leiar i FAU
  • Tryggve Hermansen k: Nestleiar i FAU
  • Elevrådsleiar
  • Nestleiarar i elevrådet
  • Siv Helen Østerbø: Avdelingsleiar 5 -7 steget
  • Stine Roska : Avdelingsleiar 1 - 4 steget
  • Rektor

Møteplan SU/SMU

  • Tysdag 05. april 2022 klokka 17.30

 

Referat skuleåret 2021 - 2022

Referat skuleåret 2020 - 2021