Sunnfjord kommune

Sang

Anbefalt alder:
frå 7. klasse.
11/12 år

(For barn yngre enn 11-12 år, er det aller best læring i å synge i kor med andre barn)Undervisningsstader:
Førde
Vassenden
Naustdal

Skulepengar per halvår:
Elevkontingent 1.880,-

Songundervisning på Sunnfjord kulturskule:

Drøymer du om å bli popstjerne, eller stå på ei scene i ein musikal?
Eller kanskje drøymer du berre om å bli litt betre til å synge, så du kan få uttrykke seg slik du vil, gjennom stemma?
Songtimar passar for deg som vil lære meir om stemmebruk og teknikk. Fokuset ligg på utvikling av stemma som instrument.
Stemmen er eit instrument som er i endring gjennom heile livet, og det er kanskje særlig i overgangen frå barn til vaksen at ein treng å lære seg grunnleggjande songteknikk.
Det vert jobba med oppvarming, pusteøvingar, stemmetrening, gjennomgang av repertoar og vegleiing til dagleg eigenøving.
Repertoaret vert tilpassa kvar enkelt elev, og vi utforskar ulike sjangre og måtar å syngje på.

Alle som tek songtimar vert oppmuntra til å syngje i kulturskulekoret vårt, der ein kan bruke dei teknikkane ein lærer i enkeltundervisninga og få lov å opptre i trygge rammer i lag med andre.


Lærarar