Sunnfjord kommune

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 tok kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. 

Før de kan gifte dykk

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker, så ver ute i god tid før vigselen. Er begge norske kan de bruke den digitale innloggingstenesta for prøving av ekteskapsvilkår via skatteetaten.no

Om alt er i orden skriv Skatteetaten ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Du skal sende prøvingsattesten til Sunnfjord kommune. Prøvingsattesten er gyldig i fire månader.

Bestille tid for vigsel

Det er tenestetorga i Sunnfjord kommune som administrerer vigselsordninga.

Bestill borgarleg vigsel

Du kan også ta kontakt på telefon 57 72 20 00 for å bestille tid for vigselen. 

Tid og stad for vigsel

Vi tilbyr vigsler alle yrkedagar i kontortida. Dei fleste vigslane blir gjennomført på fredagar, men vi har tilbod om nokre faste laurdagar i løpet av året. Den siste faste datoen i 2020 var 12. september.

Vigsel på laurdagar i 2021

 • 27. mars (palmelaurdag)
 • 22. mai (pinsafta)
 • 19. juni
 • 21. august
 • 18. september

Vigselen vil foregå i Sunnfjord rådhus i 5. etasje. Vi aksepterer også vigslar på andre stader i området der køyretida er akseptabel. 

Pris 

Vigslar er gratis for alle, sjølv om brudepar er busett i andre kommunar. Ønsker de å legge seremonien til ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må de rekne med å dekke tilleggskostnader sjølv.

Korleis blir seremonien?

 • I seremonien les vigslaren opp Det borgarlege vigslingsformularet.
 • Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk om de ønsker det. 
 • Det skal vere to vitne til stades under seremonien. Dette er vanlegvis forlovarane, men det kan også vere to andre myndige personar. 

Vigslar

Sunnfjord kommunestyre har gitt følgande personar mynde til å vigsle brudepar:

 • Inger Huus
 • Hilde Bjørkum
 • Bjørnar Karlsen

I tillegg har ordførar og varaordførar mynde til å vigsle brudepar.

Vigselsattest

Kommunen sender ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter vigselen. Vigselsattest vil de motta frå Folkeregisteret. 

Lover og reglar

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00