Sunnfjord kommune

Idrett og friluftsliv

Kunngjering – Plan for kultur, frivilligheit og inkludering

Sunnfjord kommune skal lage plan for kultur, frivilligheit og inkludering 2023-2030.
28. mars inviterer vi til innbyggarmøte i Førdehuset klokka 19.00.

Kunngjering om informasjons- og innspelsmøte