Kulturskuleprisar

Kulturskuleprisen gjeld per halvår.
Eleven betaler kontingent/kursavgift fastsett gjennom vedtak i Sunnfjord kommune.
Kulturskulen sender faktura to gonger i året.
Fakturaen blir sendt frå kommunen si rekneskapsavdeling som e-faktura.

 

Informasjon om friplassar

 

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
Per halvår frå 01.01.2024 frå 01.01.2023 Merknad
Elevkontingent Kr 1 960,00 Kr 1 880,00 gjeld for dei fleste fag, også teater og visuelle kunstfag
Gruppekontingent Kr 1 690,00 Kr 1 620,00 gjeld barnegruppe, kulturkarusell, kor og orkester
Elevkontingent utvida undervisningstid Kr 2 510,00 Kr 2 400,00 Må søkast om kulturskulen@sunnfjord.kommune.no
Søskenrabatt 25% 25% Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige Kr 525,00 Kr 500,00
Materialkostnad visuelle kunstfag og teater Kr 350,00 Kr 350,00
Orkester/ band/ spelemannslag for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen Kr 850,00 Kr 840,00
Orkester/ band/ spelemannslag for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen Kr 1 370,00 Kr 1 310,00
Elevkontingent vaksne Kr 3 400,00 Kr 3 240,00
Gruppekontingent vaksne Kr 2 020,00 Kr 1 930,00
Musikkbinge utleige ungdom Kr 660,00 Kr 630,00
Musikkbinge utleige vaksen Kr 1 300,00 Kr 1 250,00 Musikkbingen ligg ved Skrivarløa nær Førde ungdomsskule
Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA

 

Utleige rom

Utleige rom
Prisliste Sunnfjord kulturskule frå 01.01.2024 frå 01.01.2023
Bandbinge utleige ungdom per semester Kr 660,00 Kr 630,00
Bandbinge utleige vaksne per semester Kr 1 300,00 Kr 1 250,00
Leige møte/ kurs/ konferanse per time Kr 900,00 Kr 860,00
Leige sal per dag Kr 2 950,00 Kr 2 800,00
Inntektsgjevande arrangement Kr 4 400,00 Kr 4 200,00
Øvingsrom per dag Kr 1050,00 Kr 1 000,00
Øvingsrom per kveld Kr 540,00 Kr 520,00
Lydstudio per leige Kr 2 200,00 Kr 2 100,00
Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA