Sunnfjord kommune

Kulturskuleprisar

Kulturskuleprisar

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule

Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA
Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
Per semester frå 01.01.2023 frå 01.01.2022 Merknad
Elevkontingent Kr 1 880,00 Kr 1 800,00 gjeld for dei fleste fag, også teater og visuelle kunstfag
Gruppekontingent Kr 1 620,00 Kr 1 500,00 gjeld barnegruppe, kulturkarusell, kor og orkester
Elevkontingent utvida undervisningstid Kr 2 400,00 Kr 2 300,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25% 25% Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige Kr 500,00 Kr 500,00
Materialkostnad visuelle kunstfag og teater Kr 350,00 Kr 350,00
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen Kr 840,00 Kr 800,00
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen Kr 1 310,00 Kr 1 250,00
Elevkontingent vaksne Kr 3 240,00 Kr 3 100,00
Gruppekontingent vaksne Kr 1 930,00 Kr 1 850,00
Musikkbinge utleige ungdom Kr 630,00 Kr 600,00
Musikkbinge utleige vaksen Kr 1 250,00 Kr 1 200,00 Musikkbingen ligg ved Skrivarløa nær Førde ungdomsskule

Informasjon om friplassar

 

Utleige rom

Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA
Utleige rom
Prisliste Sunnfjord kulturskule frå 01.01.2023 frå 01.01.2022
Bandbinge utleige ungdom per semester Kr 630,00 Kr 600,00
Bandbinge utleige vaksne per semester Kr 1 250,00 Kr 1 200,00
Leige møte/ kurs/ konferanse per time Kr 860,00 Kr 820,00
Leige sal per dag Kr 2 800,00 Kr 2 700,00
Inntektsgjevande arrangement Kr 4 200,00 Kr 4 000,00
Øvingsrom per dag Kr 1 000,00 Kr 950,00
Øvingsrom per kveld Kr 520,00 Kr 310,00
Lydstudio per leige Kr 2 100,00 Kr 2 000,00