Sunnfjord kommune

Skulepengar per halvår

Skulepengar per halvår

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
frå 01.01.2020 Per semester  
Elevkontingent kr 1 750,00  
Gruppekontingent Kr 1 500,00  
Elevkontingent utvida undervisningstid kr 2 250,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25 % Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige kr 500,00  
Materiellkostnad visuelle kunstfag kr 350,00  
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen kr 750,00  
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen kr 1 200,00
Teater eigne satsar v/ Teater Vestland
Instrumentalundervisning vaksne kr 3 000.00
Gruppekontingent vaksne kr 1 800,00
Bandbinge utleige ungdom kr 600,00  
Bandbinge utleige vaksen kr 1 200,00 Bandbingen ligg ved Skrivarløa nær Førde ungdomsskule

 

Informasjon om friplassar