Sekom

Kulturskuleprisar

Kulturskuleprisar

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
Per semester frå 01.01.2020 frå 01.01.2022 Merknad
Elevkontingent Kr 1 750,00 Kr 1 800,00
Gruppekontingent Kr 1 500,00 Kr 1 500,00
Elevkontingent utvida undervisningstid kr 2 250,00 Kr 2 300,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25 % 25% Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige kr 500,00 Kr 500,00
Materiellkostnad visuelle kunstfag kr 350,00 Kr 350,00
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen kr 750,00 Kr 800,00
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen kr 1 200,00 Kr 1 250,00
Teater eigne satsar eigne satsar v/ Teater Vestland
Instrumentalundervisning vaksne kr 3 000.00 Kr 3 100,00
Gruppekontingent vaksne kr 1 800,00 Kr 1 850,00

Informasjon om friplassar

 

Utleige rom

Utleige rom
Prisliste Sunnfjord kulturskule frå 01.01.2022
Bandbinge utleige ungdom per semester Kr 600,00
Bandbinge utleige vaksne per semester Kr 1 200,00
Leige møte/ kurs/ konferanse per time Kr 820,00
Maks leige per dag Kr 2 700,00
Inntektsgjevande arrangement Kr 4 000,00
Øvingsrom per dag Kr 950,00
Lydstudio per dag Kr 2 000,00