Sunnfjord kommune

Kulturskuleprisar

Kulturskuleprisar

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
Per semester frå 01.01.2022 Merknad
Elevkontingent Kr 1 800,00 gjeld for dei fleste fag, også teater og visuelle kunstfag
Gruppekontingent Kr 1 500,00 gjeld barnegruppe, kulturkarusell, kor og orkester
Elevkontingent utvida undervisningstid Kr 2 300,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25% Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige Kr 500,00
Materialkostnad visuelle kunstfag og teater Kr 350,00
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen Kr 800,00
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen Kr 1 250,00
Instrumentalundervisning vaksne Kr 3 100,00
Gruppekontingent vaksne Kr 1 850,00

Informasjon om friplassar

 

Utleige rom

Utleige rom
Prisliste Sunnfjord kulturskule frå 01.01.2022
Bandbinge utleige ungdom per semester Kr 600,00
Bandbinge utleige vaksne per semester Kr 1 200,00
Leige møte/ kurs/ konferanse per time Kr 820,00
Maks leige per dag Kr 2 700,00
Inntektsgjevande arrangement Kr 4 000,00
Øvingsrom per dag Kr 950,00
Lydstudio per dag Kr 2 000,00