Kulturskuleprisar

Kulturskuleprisen gjeld per halvår.
Eleven betaler kontingent/kursavgift fastsett gjennom vedtak i Sunnfjord kommune.
Kulturskulen splittar opp kontingenten i 4 ratar og sender faktura fire gonger i året.
(Haustrate 1, haustrate 2, vårrate 1, vårrate 2)
Fakturaen blir sendt frå kommunen si rekneskapsavdeling som e-faktura.

 

Informasjon om friplassar

 

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
Per halvår frå 01.01.2023 Merknad
Elevkontingent Kr 1 880,00 gjeld for dei fleste fag, også teater og visuelle kunstfag
Gruppekontingent Kr 1 620,00 gjeld barnegruppe, kulturkarusell, kor og orkester
Elevkontingent utvida undervisningstid Kr 2 400,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25% Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige Kr 500,00
Materialkostnad visuelle kunstfag og teater Kr 350,00
Orkester/ band/ spelemannslag for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen Kr 840,00
Orkester/ band/ spelemannslag for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen Kr 1 310,00
Elevkontingent vaksne Kr 3 240,00
Gruppekontingent vaksne Kr 1 930,00
Musikkbinge utleige ungdom Kr 630,00
Musikkbinge utleige vaksen Kr 1 250,00 Musikkbingen ligg ved Skrivarløa nær Førde ungdomsskule
Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA

 

Utleige rom

Utleige rom
Prisliste Sunnfjord kulturskule frå 01.01.2023 frå 01.01.2022
Bandbinge utleige ungdom per semester Kr 630,00 Kr 600,00
Bandbinge utleige vaksne per semester Kr 1 250,00 Kr 1 200,00
Leige møte/ kurs/ konferanse per time Kr 860,00 Kr 820,00
Leige sal per dag Kr 2 800,00 Kr 2 700,00
Inntektsgjevande arrangement Kr 4 200,00 Kr 4 000,00
Øvingsrom per dag Kr 1 000,00 Kr 950,00
Øvingsrom per kveld Kr 520,00 Kr 310,00
Lydstudio per leige Kr 2 100,00 Kr 2 000,00
Betalingssatsane innan kulturskulen er fritatt for MVA