Friplassar/ Free tuition

Kulturskulen har 20 friplassar til familiar med låg inntekt.

Go to english version

For å søkje friplass, må ein først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskulen. Friplassar må søkjast for kvart skuleår. Friplassar kan berre søkjast for elevar under 18 år. 

Om du kan få tildelt friplass avheng av familien si samla inntekt. Før du søkjer om friplass, sjekk om du ligg innafor den gjeldande inntektsgrensa. 

Inntektsgrensa per år per husstand:

Frå 1. august 2021 er inntektsgrensa 583.650 kroner.

Krav til dokumentasjon er skatteoppgjer for førre inntektsår frå føresette.
Du kan sende dokumentasjon som e-post til rektoren, sendast med posten eller leverast personleg på kontoret.

Om inntektssituasjon har endra seg betydeleg i løpet av året, er de pliktige å informere kulturskulen om dette.

Søknad sendast:
E-post rektor

Postadresse:
Sunnfjord kommune - kulturskulen
pb. 338
6802 Førde

Besøksadresse:
Sunnfjord kulturskule
Angedalsvegen 5
6800 Førde
(avtal gjerne eit møte med rektoren på førehånd)
Kontakt rektor

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

______________________________________________________________________________________

Free tuition at Sunnfjord kulturskule:

 

To apply for free tuition you must be registered as a paying pupil. Family economy is a decicive factor when applying, and your application is valid for one school year only:

Income per year must be less than:

1. august 2021: 583.650 kroner.

If your level of income has altered significantly since your last tax form you're required to inform us.

Applications (including a copy of last year's tax form of all parents) must be sent to us by email, letter or personally delivered.

Email:
Email headmaster
Postal address:
Sunnfjord kommune - kulturskulen
pb. 338
6802 Førde

Visiting address:
Sunnfjord kulturskule
Angedalsvegen 5
6800 Førde
(please book a meeting with the headmaster prior delivery)
Contact headmaster

Don't hesistate to contact us if you have further questions.