Sunnfjord kommune

Friplassar

Friplassar

Kulturskulen har nokre friplassar til familiar med låg inntekt.

Ta gjerne kontakt med rektor for å høre om vi kan tilby friplass til deg eller ditt barn.

Kontakt rektor