Vilkår for elevar og føresette i Sunnfjord kulturskule

Velkomen som elev/søkjar i kulturskulen.
Målet vårt er å gje opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet.
Retningslinjene våre vert spegla av dette. Vi vil vere inkluderande, rettferdige, tydelege og trygge.
Elevane våre skal få lære, oppleve, skape og formidle kunst og kultur gjennom eigen aktivitet og i fellesskap med andre.

Vilkåra gjeld frå 15.09.2023

Når det står at administrasjonen skal ha skriftleg melding må det sendast e-post til kulturskulen@sunnfjord.kommune.no eller melding via elevstyringsprogrammet SpeedAdmin. Når det er krav om skriftleg melding er det ikkje tilstrekkeleg å gi beskjed til læraren.

Link til elevstyringsprogrammet SpeedAdmin

PDF: Vilkår for elevar og føresette i Sunnfjord kulturskule (PDF, 2 MB)

Vilkår for elevar og føresette i Sunnfjord kulturskule

Artikkelliste