Ferie og fridagar, skuleruta

 

Planleggingsdagar i barnehagane

Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Skuleruta 2022-2023

Skuleruta 2022/2023
Skuleruta Datoar
Første skuledag 15. august
Haustferie 10. - 14. oktober
Elevfri dag 4. november
Siste skuledag før jul 20. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Elevfri dag (SFO stengt) 27. januar
Vinterferie 20. - 24. februar
Siste skuledag før påske 31. mars
Første skuledag etter påske 11. april
Elevfri dag (SFO stengt) 19. mai
Siste skuledag 20. juni

 

Skuleruta 2023-2024

Skuleruta 2023-2024
Skuleruta Datoar
Første skuledag 21. august
Haustferie 9. - 13. oktober
Elevfri dag 3. november
Siste skuledag før jul 21. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Vinterferie 19. - 23. februar
Siste skuledag før påske 22. mars
Første skuledag etter påske 2. april
Elevfri dag 10. mai
Siste skuledag 21. juni

Kontakt

Åge Ansgar Stafsnes
Kommunalsjef for skule
E-post
Telefon 57 02 12 18
Mobil 91 15 22 11

Konstituert kommunalsjef barnehage 01.03.2023 - 01.08.2023.