Skuleruta

Her finn du oversikt over ferie og fridagar i skulen. Skuleruta er ei lokal forskrift med heimel i opplæringslova §2-2 (4). Det er fastsett i opplæringslova at opplæringa skal strekke seg over minst 38 skuleveker innanfor ei ramme på 45 sammanhengande veker.

Datoar for oppstart og avslutning av skuleåret, planleggingsdag, haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er felles for alle skular.

Skuleruta 2023-2024

Skuleruta 2023-2024
Skuleruta Datoar
Første skuledag 21. august
Haustferie 9. - 13. oktober
Elevfri dag 3. november
Siste skuledag før jul 21. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Vinterferie 19. - 23. februar
Siste skuledag før påske 22. mars
Første skuledag etter påske 2. april
Elevfri dag 10. mai
Siste skuledag 21. juni

 

Skuleruta 2024-2025

Skuleruta 2024 - 2025
Hending Dato
Første skuledag 19. august
Haustferie 7. - 11. oktober
Fridag for elevane 1. november
Siste skuledag før jul 20. desember
Første dag etter jul 2. januar
Vinterferie 17. - 21. februar
Siste skuledag før påske 11. april
Første skuledag etter påske 22. april
Fridag for elevane 2. mai
Fridag for elevane 30. mai
Siste skuledag 20. juni

 

Planleggingsdagar i barnehagane

Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Kontakt

Åge Ansgar Stafsnes
Kommunalsjef for skule
E-post
Telefon 57 02 12 18
Mobil 91 15 22 11