Sunnfjord kommune

Ferie og fridagar, skuleruta

Ferie og fridagar, skuleruta

 

Planleggingsdagar i barnehagane

Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Skuleruta 2022-2023

Skuleruta 2022/2023
Skuleruta Datoar
Første skuledag 15. august
Haustferie 10. - 14. oktober
Elevfri dag 4. november
Siste skuledag før jul 20. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Elevfri dag 27. januar
Vinterferie 20. - 24. februar
Siste skuledag før påske 31. mars
Første skuledag etter påske 11. april
Elevfri dag 19. mai
Siste skuledag 20. juni

Kontakt

Åge Ansgar Stafsnes
Kommunalsjef for skule
E-post
Telefon +47 57 02 12 18