Skuleruta

Her finn du oversikt over ferie og fridagar i skulen. Skuleruta er ei lokal forskrift med heimel i opplæringslova §2-2 (4). Det er fastsett i opplæringslova at opplæringa skal strekke seg over minst 38 skuleveker innanfor ei ramme på 45 sammanhengande veker.

Datoar for oppstart og avslutning av skuleåret, planleggingsdag, haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er felles for alle skular.

Skuleruta 2023 - 2024

 • Første skuledag 21. august 2023
 • Haustferie  9. - 13. oktober 2023
 • Fridag for elevane 3. november 2023
 • Siste skuledag før jul 21. desember 2023
 • Første skuledag etter nyttår 3. januar 2024
 • Vinterferie 19. - 23. februar 2024
 • Siste skuledag før påske 22. mars 2024
 • Første skuledag etter påske 2. april 2024
 • Fridag for elevane 10. mai 2024
 • Siste skuledag 21. juni 2024

 

Skuleruta 2024 - 2025

 • Første skuledag 19. august 2024
 • Haustferie 7. - 11. oktober 2024
 • Fridag for elevane 1. november 2024
 • Siste skuledag før jul 20. desember 2024
 • Første skuledag etter jul 2. januar 2025
 • Vinterferie 17. - 21. februar 2025
 • Siste skuledag før påske 11. april 2025
 • Første skuledag etter påske 22. april 2025
 • Fridag for elevane 2. mai 2025
 • Fridag for elevane 30. mai 2025
 • Siste skuledag 20. juni 2025

Planleggingsdagar i barnehagane

Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.