Planleggingsdagar i barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet. Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar for kommunale barnehagar 2023/2024

  • Fredag 18. august 2023
  • Fredag 03. november 2023
  • Måndag 29. januar 2024
  • Fredag 15. mars 2024
  • Måndag 10. juni 2024

I følgje vedtekter for kommunale barnehagar i Sunnfjord kommune § 8 (PDF, 115 kB), skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

 

Skuleruta 2023/2024

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skuleruta 2023-2024
Skuleruta Datoar
Første skuledag 21. august
Haustferie 9. - 13. oktober
Elevfri dag 3. november
Siste skuledag før jul 21. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Vinterferie 19. - 23. februar
Siste skuledag før påske 22. mars
Første skuledag etter påske 2. april
Elevfri dag 10. mai
Siste skuledag 21. juni