Sunnfjord kommune

Planleggingsdagar i barnehagane

Planleggingsdagar i barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet. Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar for kommunale barnehagar 2022/2023

  • Fredag 12. august 2022
  • Fredag 04. november 2022
  • Fredag 27. januar 2023
  • Måndag 27. mars 2023
  • Måndag 12. juni 2023

I følgje vedtekter for kommunale barnehagar i Sunnfjord kommune § 8 (PDF, 115 kB), skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skuleruta 2022/2023

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skuleruta 2022/2023
Skuleruta Datoar
Første skuledag 15. august
Haustferie 10. - 14. oktober
Elevfri dag 4. november
Siste skuledag før jul 20. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Elevfri dag (SFO stengt) 27. januar
Vinterferie 20. - 24. februar
Siste skuledag før påske 31. mars
Første skuledag etter påske 11. april
Elevfri dag (SFO stengt) 19. mai
Siste skuledag 20. juni

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00