Sunnfjord kommune

Planleggingsdagar i barnehagane

Planleggingsdagar i barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet.

Planleggingsdagar våren 2020

Første halvåret i ny kommune, det vil seie fram til nytt barnehageår hausten 2020, er det ulike planleggingsdagar i dei kommunale barnehagane. 

Tidlegare Førde og Naustdal kommune

  • Fredag 31. januar 2020
  • Fredag 22. mai 2020

Tidlegare Gaular kommune

  • Bygstad barnehage: 2. og 3. januar, 19. juni 2020
  • Viksdalen barnehage: 31. januar og 22. mai 2020

Tidlegare Jølster kommune

  • Fredag 31. januar 2020
  • Torsdag 11. juni 2020
  • Fredag 12. juni 2020

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00