Sunnfjord kommune

Planleggingsdagar i barnehagane

Planleggingsdagar i barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet. Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar for kommunale barnehagar 2021/2022

  • Fredag 18. juni 2021
  • Fredag 13. august 2021
  • Fredag 12. november 2021
  • Måndag 24. januar 2022
  • Fredag 18. mars 2022
  • Fredag 17. juni 2022

I følgje vedtekter for kommunale barnehagar i Sunnfjord kommune § 8 (PDF, 115 kB), skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skuleruta 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skuleruta 2020 - 2021
Skuleruta 2020 - 2021 Datoar
Første skuledag Måndag 17. august
Haustferie Måndag 5. oktober til fredag 9. oktober (veke 41)
Elevfri dag Fredag 13. november
Siste skuledag før jul Tysdag 22. desember
Første skuledag etter nyttår Måndag 4. januar
Vinterferie Måndag 22. februar til fredag 26. februar (veke 8)
Elevfri dag Fredag 12. mars
Siste skuledag før påske Fredag 26. mars
Første skuledag etter påske Tysdag 6. april
Elevfri dag Fredag 14. mai
Siste skuledag Fredag 18. juni

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00