Planleggingsdagar i barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet. Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar for kommunale barnehagar 

2024 - 2025

  • Fredag 16.august 2024
  • Fredag 1. november 2024
  • Måndag 20. januar 2025
  • Måndag 17. mars 2025
  • Fredag 6. juni 2025

 

I følgje vedtekter for kommunale barnehagar i Sunnfjord kommune § 8 (PDF, 348 kB), skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skuleruta 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Sjå oversikt over ferie og fridagar i skulen