Sunnfjord kommune

Reglement, planar og styringsdokument

Reglement, planar og styringsdokument

Fellesdokument skule
Tittel Publisert Type
Forskrift ordensreglement for skulane i Sunnfjord kommune

23.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift-ordensreglement-for-skulane.pdf
Møtereferat nettmøte Sunnfjord KFU 17.mars 2021

19.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat nettmøte Sunnfjord KFU 17.mars 2021.pdf
Møtereferat Sunnfjord KFU 10. juni 2020

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat Sunnfjord KFU 10. juni 2020.pdf
Møtereferat Sunnfjord KFU 13. januar 2021

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat Sunnfjord KFU 13.januar 2021.pdf
Møtereferat Sunnfjord KFU 15. januar 2020

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat Sunnfjord KFU 15.01.2020.pdf
Møtereferat Sunnfjord KFU 6. mai 2020

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtereferat Sunnfjord KFU 6. mai 2020.pdf
Plan for framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune, høyringsutkast

02.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune, høyringsutkast.pdf
Referat frå ekstraordinært nettmøte i Sunnfjord KFU 22. april 2020

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå ekstraordinært nettmøte i Sunnfjord KFU. 22.04.2020.pdf
Referat frå Nettmøte i Sunnfjord KFU 08.12.2020

14.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå Nettmøte i Sunnfjord KFU 08.12.2020.pdf
Referat frå nettmøte i Sunnfjord KFU 26.05.2021

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat møte i Sunnfjord KFU 26.05.2021.pdf
Referat Sunnfjord KFU 17. oktober 2019

08.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat Sunnfjord KFU 17.10.2019.pdf
Referat-Nettmøte i Sunnfjord KFU 16. sept-2020

20.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat-Nettmøte i Sunnfjord KFU 16. sept-2020.pdf
SFO-vedtekter Sunnfjord kommune 2021

17.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for SFO 2021 - Sunnfjord kommune.pdf
Skuleruta 2020-2021

19.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skuleruta 2020-2021.pdf
Skuleruta 2021- 2022

19.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samordna skulerute for 2021- 2022.pdf
Vedtekter Sunnfjord KFU 2020-2021

20.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter Sunnfjord KFU 2020-2021.pdf
Årsmøtereferat i Sunnfjord KFU 14. oktober 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsmøtereferat i Sunnfjord KFU 14. oktober 2020.pdf

Kontakt

Åge Ansgar Stafsnes
Kommunalsjef for skule
E-post
Telefon 57 02 12 18
Mobil 911 52 211