Fordjuping

Fordjuping er eit tilbod til spesielt interesserte og motiverte kulturskuleelevar, til elevar som vil noko meir, som er i alderen 13-19 år og som er elev i ein kulturskule i regionen. 

Fordjuping - musikk

Fordjupingstilbod musikk i region Sunnfjord og Ytre Sogn

Søknadsfrist 1.juni 2024
Har du sterk interesse for musikk? Bur du i Askvoll, Bremanger, Fjaler, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Solund, Stryn eller Sunnfjord? Fordjupingstilbodet er for kulturskuleelevar som treng meir enn det vanlege kjernetilbodet. Kulturskulelæraren er den som tilrår elevar å søke.

Vi arbeider for at det skal vere mogleg å få maksimalt utbytte av kulturskuletilbodet også utanfor dei største byane i Noreg. Her får ein lære musikkteori, delta i samspel og utvikle seg sjølv vidare på instrumentet. Tilbodet er for elevar i alderen 13-19 år som kan arbeide sjølvstendig, og skal bidra til å styrke både det handverksmessige, kunstnariske og sosiale aspektet ved musikkutøving.

Samlingane foregår i hovudsak i Førde.


Har du lyst å søkje? Då gjer du slik:
• Søknadsfrist: 1. juni (kulturskulelæraren tilrår elevar å søke)
• fyll ut påmeldingsskjemaet (link til påmelding)
• skriv nokre linjer inne i skjemaet om kven du er, kva læraren din heiter og din motivasjon for å delta på tilbodet
• Lag ein video med 1-2 låtar og legg ved søknadsskjemaet (opptak på mobil går fint og læraren din kan heilt sikkert hjelpe deg)
• Etter innsendt påmelding kontaktar vi deg og dine føresette for å avtale intervju, anten i Førde eller digitalt.
• Pris pr. semester kr. 500,-

Velkomen som søkjar!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Helga Lied Wyrtz
Prosjektleiar fordjuping musikk
Tlf: +4747400942
Epost: kulturskulen@sunnfjord.kommune.no


Fordjuping - visuell kunst


Søknadsfrist er 1. juni 2024

Tilbudet har 8-10 elevplasser og undervisninga går føre seg i eit inspirerande fagleg og sosialt fellesskap.


Samlingshelger for vårsemester 2024:

Laurdag 13.1. 11-17, Bjørn Are Vollstad, arkitektur

Laurdag 16.3  11-17 og søndag 17.3 11-16, Mona Grønstad, billedkunstner, akvarell

Laurdag 13.4 11-17, Maria Hjelmeland, billedkunstner, silketrykk

Laurdag 1.6, tur til Bergen med glassblåsing hos Sigrid Rostad, kunsthåndverker, og besøk til ulike utdanningsinstitusjonar.

Ved å treffe andre som skapar på eit høgt nivå, blir ein inspirert og ein kan få venner med felles interesser. Elevane får undervisning av ulike profesjonelle kunstnarar innanfor deira spesialfelt.
Det vert stilt større krav til engasjement og fysisk oppmøte ved deltaking i eit fordjupingsprogram samanlikna med ordinær undervisning. Og det vert forventa heimearbeid mellom samlingane.


Fordjupingstilbodet skal fungere som ei forlenging av kjernetilbodet (det vanlege tilbodet du har i kulturskulen din), og kan vere ei førebuing for dei som ynskjer å søke vidare til høyere utdanning innan faget. Fordypningselevar kan fortsette på fordyping, sjølv om dei kjem inn på KDA (Kunst, Design og Arkitektur) på vidaregåande.
Dei første samlingane vil vere i kunstsalen til Sunnfjord kulturskule, Førdehuset i Førde. Våren 2023 legg vi opp til undervisning 4 lørdager fra kl. 11-17 i Førde. Etterkvert kan det bli aktuelt å flytte stad, avhengig av kva vi skal jobbe med og med kva for kunstnarar.


Pris pr. semester kr. 500.

Velkomen som søkjar!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Ingjerd Monsen Hjelmeland
Prosjektleiar fordjuping visuell kunst
Tlf: +4799230970
Epost: kulturskulen@sunnfjord.kommune.no

Lærarar