Sunnfjord kommune

Utleige av rom og utstyr

Utleige av rom og utstyr

Sunnfjord kulturskule har rom, instrument og utstyr som kan leigast ut ved behov.

Vi har ein del instrument som kan leigast av våre kulturskuleelevar.
Det koster 500,- å leige instrument per halvår.

Sunnfjord kulturskule sine lokaler vert brukt til undervisning av kulturskuleelevar. Nokre av romma kan leigast ut ved behov.

Sunnfjord kulturskule har ein del teknisk lydutstyr som kan leigast ut.

Bilde tilkomst Bandbingen

Musikkbingen er eit øvingslokale som er spesielt tilrettelagt for musikkøving, er lokalisert ved Førde Ungdomsskule og Skrivarløa og vert brukt til utleige og undervisning.