Medverknad

Det er fleire samarbeidsorgan i skulen, og målet for alle er å sikre elevane eit betre læringsmiljø. Det er skuleeigar og rektor sitt ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med føringane i opplæringslova. Skuleleiinga er ansvarleg for å samarbeidemed, underrette og take med på råd så tidleg som mogleg, alle samarbeidsorgana.  

Samarbeidsorgana ved skulane i Sunnfjord kommune:

  • Elevrådet 
  • Foreldrerådet (alle føresette ved Vassenden skule er medlem) 
  • Foreldrekontaktane (valt for kvar klasse kvart skuleår) 
  • Foreldrearbeidsutvalet (FAU) 
  • Samarbeidsutvalet (SU) 
  • Skulemiljøutvalet (SMU) 
  • Felles foreldreutval for grunnskulen i Sunnfjord kommune (SKFU)

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

41 45 77 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

40 40 96 63

SFO:

94 79 30 64

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde