Sunnfjord kommune

Medlem i råd og utval Vassenden skule

Medlem i råd og utval Vassenden skule

Val av medlem til råd og utval ved Vassenden skule 
FAU og SU har laga retningslinjer for korleis råd og utval er sett saman ved Vassenden skule (PDF, 261 kB). Systemet er laga med utgangspunkt i retningslinjer i Sunnfjord kommune. 

Innkalling og referat SU, SMU og FAU 
Alle innkallingar, referat og skriv vedrørande SU og SMU vert arkivert i kommunen sitt arkivsystem og er offentlige. Desse finn du ved å søke dei opp i kommunen sine postlister

Skuleåret 2021 - 2022

 

Medlem i SMU og SU
Leiar:

Nestleiar: 
Medlem: 

  • Anne Cecilie Kapstad (rektor) 
  • Paula Lesto (politisk repr.) 
  • Siren H. Nilsen (elevrådskontakt/repr. pedagog)

Elevråd: 

Foreldrekontaktar
Her er liste med oversikt over foreldrekontaktar i 2021/2022 (PDF, 141 kB). Dei som er vara vil bli foreldrekontakt neste skuleår igjen. 

Medlem i FAU