Heidersprisar innan kultur

Sunnfjord kommune deler årleg ut ein kulturpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, innanfor det utvida kulturbegrepet.

Kommunen deler også årleg ut ein eldsjelpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til ein einskildperson som har gjort ein særleg innsats innan frivilliglivet.

Kulturprisen

Kulturprisen skal vere ein stimulans til kulturlivet i kommunen. Prisen kan bli tildelt einskildpersonar, grupper eller organisasjonar.

Vil du nominere nokon til kulturprisen?

Skjema for kulturprisen

Send ditt grunngjeve framlegg til kandidat innan 20. oktober 2023.

 

Eldsjelprisen

Prisen blir delt ut til ein kandidat som har gjort ein særleg, langvarig og/eller ekstraordinær innsats i frivilliglivet.

Vil du nominere nokon til eldsjelprisen?

Skjema for eldsjelprisen

Send ditt grunngjeve framlegg til kandidat innan 20. oktober 2023.