Folkemøte om Sande sentrum

I samarbeid med Sande Nærmiljøråd vil kommunen inviterer til ope møte. Du kan få informasjon frå kommunen om gjeldande planar for Sande skule og orientering frå Sande nærmiljø om framtidige planar.

 • laurdag, 2 mars 
 • klokka 11.00–15.00 
 • auditorium på Sande skule

Program

 • Kl. 11.00 Sande Nærmiljøråd – presentasjon
 • Kl. 12.00 Marika Peterson – byggleiar Sande nye skule
  Legg fram førebels planar for uteområdet
 • Kl. 13.00 Ejnar Brendsdal – ei visualisering av Sande sentrum
  Korleis kan vi skape eit levande sentrum ?
 • Kl. 14.30 Årsmøte Sande Nærmiljøråd

 

Kantina blir opa med sal av kaffi og noko att ått. 

Det blir også lagt fram kart over Sande med  papir og penn slik at du kan legge gode idear i «postkassa».
 

Les meir om byggeprosjektet nye Sande skule

Kontakt

Marika Peterson
Prosjektleiar bygg- og eigedomsforvaltning
E-post
Telefon 57 72 20 00