Folkemøte

Vi i kommunen ønsker å skape engasjement og interesse hos deg som innbyggar, og bidra til at du får høve til å påverke og delta i demokratiske prosessar. Eit folkemøte er eit ope møte der du kan få informasjon frå kommunen om aktuelle planar. 

Artikkelliste