Sunnfjord kommune

Folkemøte

Folkemøte

Vi i kommunen ønsker å skape engasjement og interesse hos deg som innbyggar, og bidra til at du får høve til å påverke og delta i demokratiske prosessar. Eit folkemøte er eit ope møte der du kan få informasjon frå kommunen om aktuelle planar. 

Det er planlagt eit folkemøte i mars. Meir informasjon kjem.

Saman med nærmiljøråda inviterer kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel. Referat frå møta finn du nedst på denne sida.