Skapande skriving

Kulturskulen kan tilby kortkurs i skapande skriving dersom det melder seg tilstrekkeleg tal interesserte elevar.
Vi tilpassar stad til elevane.
Søk gjerne på faget slik at vi kan kontakte deg med meir informasjon.