Om Vassenden skule

Vassenden skule er ein 1.-10 skule som driftast i to avdelingar med 4-500 meter mellom bygga. Vi har omlag 280 elevar, SFO- avdeling med 60-70 brukarar og i overkant av 50 tilsette. Våre viktigste satsingsområde er PALS og FAL. PALS er eit førebyggande program for eir trygt og god skulemiljø, mens FAL er ei satsing på fysisk aktiv læring som metode for å gi alle elevane minst 30 minutt fysisk aktivitet kvar skuledag. Vidare arbeider vi med å utvikle oss på arbeid med vurdering for læring, og har ei aktiv haldning til innføring av den nye læreplanen Fagfornyinga. 

Artikkelliste

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

41 45 77 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

40 40 96 63

SFO:

94 79 30 64

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde