Sentrumsplan Førde

For å få  til god byutvikling i Førde sentrum har vi behov for klare styringsverktøy.  Arbeidet med ein sentrumsplan tar derfor til no. 

På denne sida kan du følge arbeidet og få informasjon om korleis du kan medverke. 

Følg med!

Førde sentrum sett frå Hafstadkleiva Anne Mette Hjelle - Klikk for stort bilete

 

Artikkelliste

Kontakt

Profilbilde av Julie Daling
Julie Daling
Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar
E-post
Telefon 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling